Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

3… 2…1... Internet


15 maja 2009 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbyła się konferencja prezentująca projekt „3…2…1... Internet” przygotowany przez Fundację Dzieci Niczyje oraz firmę Microsoft, przy współpracy Fundacji Kierowca Bezpieczny. Ambasadorem projektu jest Krzysztof Hołowczyc. 

Projekt „3…2…1... Internet”  realizowany jest w ramach szerszej akcji „Szkoła bezpiecznego Internetu”. Celem konferencji było wprowadzenie kadry oświatowej w praktyczne zastosowanie udostępnionych przez Organizatorów najnowszych materiałów dydaktycznych służących edukacji bezpieczeństwa internetowego uczniów klas IV-VI. Informacje zawarte w scenariuszu zajęć opracowano wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje z osobistym udziałem Krzysztofa Hołowczyca, który jest ambasadorem projektu.

W ramach projektu powstał serwis internetowy dla dzieci www.321internet.pl, komiks oraz konspekty zajęć edukacyjnych przeznaczone do realizacji w szkołach podstawowych.

„Bardzo cieszymy się, że wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją Kierowca Bezpieczny udało nam się stworzyć program edukacyjny, który przybliży dzieciom zagrożenia jakie mogą je spotkać w Internecie i jak powinny na nie reagować" – powiedział Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Realizując program „3…2..1.. Internet!” nauczyciel lub wolontariusz kolejno prezentuje dzieciom pięć odcinków kreskówki, w której piątka bohaterów styka się z ryzykownymi zachowaniami w Sieci, związanymi z cyberprzemocą, kontaktami z nieznajomymi, ochroną danych osobowych, poszanowaniem własności intelektualnej i uzależnieniem od Internetu. Po obejrzeniu każdej z kreskówek uczniowie,  w ramach ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, muszą dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem bezpiecznym, a ryzykownym. Następnie poznają możliwe konsekwencje swoich decyzji. Każda kreskówka ma do wyboru dwa zakończenia – pozytywne, kiedy bohater zachowuje się bezpiecznie i negatywne, kiedy bohater zachowuje się ryzykownie. Instrukcje i scenariusze zajęć zostały już wielokrotnie sprawdzone podczas pracy z dziećmi. Są proste i łatwe w obsłudze. Z entuzjazmem wyrażają się też o nich same dzieci, ponieważ uczą się przez zabawę. Lekcje z bezpieczeństwa w Sieci mogą być prowadzone w ramach godziny wychowawczej, zajęć informatycznych lub w innym dogodnym czasie.

„Sam jestem ojcem trzech córek i doskonale wiem jak ważna jest umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Dlatego bez wahania przyjąłem propozycję zaangażowania się w ten projekt, a teraz jestem dumny z tego co już powstało.  Myślę, że udało nam się wspólnie stworzyć wyjątkowy, bardzo atrakcyjny w odbiorze i skuteczny przewodnik dla dzieci, a jednocześnie atrakcyjną propozycję przeprowadzenia ciekawych lekcji dla nauczycieli” – powiedział Krzysztof Hołowczyc, założyciel Fundacji Kierowca Bezpieczny.  


 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu