Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca Bezpieczny ambasadorami kampanii

Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca Bezpieczny zostali ambasadorami projektu "Warmia i Mazury - Krainą Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Zdrowia". Wspólnie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim pokierują realizacją nowego projektu.

4 września w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, podczas której  Krzysztof Hołowczyc wraz ze swoją Fundacją otrzymali tytuł Ambasadora projektu "Warmia i Mazury - Krainą Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Zdrowia". Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski przedstawił podstawowe założenia inicjatywy, której głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

„Z prawdziwą satysfakcją przyjmuję to zaproszenie do współpracy. Uważam, że działając wspólnie, jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej, niż realizując wyłącznie swoje własne inicjatywy. Mieszkam wraz z moją rodziną w Olsztynie, więc temat bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Warmii i Mazur jest mi szczególnie bliski” – powiedział Krzysztof Hołowczyc po konferencji.

W ramach projektu, jednostki podległe Wojewodzie oraz instytucje zaproszone do współudziału, podejmą wspólne działania w kierunku realizacji założonego celu. Nadając Krzysztofowi Hołowczycowi i Fundacji „Kierowca Bezpieczny” status Ambasadora inicjatywy, Wojewoda zwrócił uwagę na dotychczasowe działania i osiągnięcia Krzysztofa Hołowczyca, podkreślając, że założona przez niego Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jest liderem w prowadzeniu skutecznych działań w zakresie BRD, w Polsce.

Kolejnym etapem w realizacji projektu będzie seminarium przygotowane przez Fundację „Kierowca Bezpieczny”, które odbędzie się 19 września w Kętrzynie. Podczas seminarium zostanie określony stan początkowy przygotowań do realizacji projektu.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu