« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca Bezpieczny ambasadorami kampanii

Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca Bezpieczny zostali ambasadorami projektu "Warmia i Mazury - Krainą Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Zdrowia". Wspólnie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim pokierują realizacją nowego projektu.

4 września w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, podczas której  Krzysztof Hołowczyc wraz ze swoją Fundacją otrzymali tytuł Ambasadora projektu "Warmia i Mazury - Krainą Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Zdrowia". Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski przedstawił podstawowe założenia inicjatywy, której głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

„Z prawdziwą satysfakcją przyjmuję to zaproszenie do współpracy. Uważam, że działając wspólnie, jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej, niż realizując wyłącznie swoje własne inicjatywy. Mieszkam wraz z moją rodziną w Olsztynie, więc temat bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Warmii i Mazur jest mi szczególnie bliski” – powiedział Krzysztof Hołowczyc po konferencji.

W ramach projektu, jednostki podległe Wojewodzie oraz instytucje zaproszone do współudziału, podejmą wspólne działania w kierunku realizacji założonego celu. Nadając Krzysztofowi Hołowczycowi i Fundacji „Kierowca Bezpieczny” status Ambasadora inicjatywy, Wojewoda zwrócił uwagę na dotychczasowe działania i osiągnięcia Krzysztofa Hołowczyca, podkreślając, że założona przez niego Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jest liderem w prowadzeniu skutecznych działań w zakresie BRD, w Polsce.

Kolejnym etapem w realizacji projektu będzie seminarium przygotowane przez Fundację „Kierowca Bezpieczny”, które odbędzie się 19 września w Kętrzynie. Podczas seminarium zostanie określony stan początkowy przygotowań do realizacji projektu.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu