Poprzenia strona...
Wiadomości


1% dla najbiedniejszych

    Krzysztof Hołowczyc wraz z Fundacją "Kierowca Bezpieczny" aktywnie włączyli się w promocję akcji społecznej zorganizowanej przez Związek Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurski Bank Żywności mającej na celu pozyskanie środków na dystrybucję żywności dla najbiedniejszych mieszkańców Warmii i Mazur.

    3 marca odbyła się inauguracja akcji "Żywność dla najuboższych", pod patronatem Krzysztofa Hołowczyca, w ramach Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, która ma na celu propagowanie możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warmińsko-Mazurski Bank Żywności w Olsztynie powstał w sierpniu 2000 r. na wzór podobnie działających placówek w całej Polsce. Głównym celem jego działania jest organizowanie systemu bezpłatnego pozyskiwania, gromadzenia, a następnie dystrybucji żywności. Bank Żywności dysponuje wyłącznie artykułami nadającymi się do spożycia. Koszty związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem, transportem żywności ponosi Bank, pokrywa je z dotacji, darowizn oraz składek. Działając na polu pomocy społecznej nie udziela bezpośrednio wsparcia osobom czy rodzinom ubogim, lecz wspomaga organizacje zajmujące się dożywianiem osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej, jednocześnie zapobiegamy marnotrawstwu żywności.

    W 2004 roku Bank zgromadził i rozdysponował 1200 ton żywności o wartości około 10 milionów złotych na rzecz 115 000 potrzebujących z regionu Warmii i Mazur.

    Od początku 2004 roku obowiązuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tworzy ona określone środowisko prawne dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Związek Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurski Bank Żywności wspomniany status posiada.

    We wspólnym projekcie tworzonym przez Związek Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurski Bank Żywności, uczestniczą ponadto: Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych i Społeczne Towarzystwo Samorządowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddz. Okręgowy w Olsztynie.

    Projekt polega na stworzeniu grupy przeszkolonych wolontariuszy, których zadaniem będzie pomoc przy rozliczaniu rocznych zeznań podatkowych. Działania te chcemy przeprowadzić w firmach - członkach i sympatykach WMZPP, w gminach powiatu olsztyńskiego a także w innych miejscach, w których znajdziemy aprobatę dla naszej akcji.

    Sam proces wspomagania organizacji pozarządowych jednym procentem swojego podatku można przedstawić w czterech prostych krokach:

 • Krok 1: trzeba znaleźć organizację, na rzecz której chcemy dokonać wpłaty;
 • Krok 2: trzeba obliczyć kwotę, którą możemy przekazać (1% podatku dochodowego);
 • Krok 3: obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto organizacji;
 • Krok 4: wypełnić i dostarczyć formularz PIT do Urzędu Skarbowego.

      Z możliwości przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wyłączone zostały osoby, które wybrały tzw. podatek liniowy - rozliczające się według PIT-36L.


  Chcesz przekazać 1% swojego podatku - zobacz: www.procent.wmzpp.pl
  © Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


  Poprzenia strona...

  Na górę strony...
 •    Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
  Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
  Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
  Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
  Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu