Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Międzynarodowa konferencja
„Budowanie Pomostu między
Globalnymi i Lokalnymi Inicjatywami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”


Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował międzynarodową konferencją „Budowanie Pomostu między Globalnymi i Lokalnymi Inicjatywami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, który przedstawił zgromadzonym osiągnięcia akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”.

Konferencja zgromadziła ekspertów w dziedzinie BRD z całego świata m. in. z Pakistanu, Chin i Rosji. Prelegenci przedstawili problemy, z którymi borykają się w swoich krajach oraz specyficzne rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, z sukcesem wdrażane na ich terenie. Na seminarium Marek Jewuła z Ministerstwa Transportu, Jacek Wojciechowicz przedstawiciel Banku Światowego, Michał Waszkiewicz z Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych zaprezentowali bieżące działania na rzecz BRD w Polsce.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach Programu Europubhealth, realizowanego przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ.

Główne cele seminarium:

  • Wymiana informacji na temat globalnej polityki i międzynarodowych, w tym europejskich, programów bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Wymiana informacji i doświadczeń o realizowanych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju, a w szczególności w Małopolsce
  • Ocena stosowanych strategii działań bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych w ostatnich latach
  • Określenie dalszych priorytetów i strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i w Małopolsce, z wykorzystaniem rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej.

Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, że wypadki drogowe to narastający problem zdrowia publicznego, szczególnie w krajach OECD. Komisja Europejska podkreśla, że państwa członkowskie, jak też inne zainteresowane strony muszą współdziałać lepiej i w większym stopniu, aby osiągnąć wspólnie bezpieczeństwo na drogach w Europie. Polskie statystki skutków zdrowotnych z powodu wypadków drogowych są alarmujące. W 2006 roku w wyniku wypadków drogowych zginęło ponad 5000 osób, a około 60 000 zostało rannych. Organizatorzy seminarium wspólnie szukali sposobów realizacji wytycznych organów unijnych na polu BRD.

Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z wieloma, konkretnymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonymi przez różne instytucje w Polsce i zagranicą. Wiele akcji poprawiających bezpieczeństwo na drogach byłoby skuteczniejszych, gdyby działania różnych podmiotów były koordynowane, a komunikacja pomiędzy krajami bardziej rozbudowana.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu