Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Międzynarodowa konferencja
"Drogi bez uzależnień"
Szczytno, 5 - 6 czerwca 2012r.

W Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana "Drogi bez uzależnień". Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej "Za kołkiem bez dopalaczy", zainicjowanej przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny". Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko prowadzenia pojazdów, przez kierowców znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.

Gośćmi konferencji byli m.in.: Beata Bublewicz, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krzysztof Hołowczyc, wybitny kierowca rajdowy, założyciel Fundacji Kierowca Bezpieczny, insp. Adam Kołodziejski, I zastępca komendanta wojewódzkiego w Olsztynie, insp. Robert Częścik, prorektor i zastępca komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wśród obradujących znaleźli się wybitni naukowcy, m.in.:, prof. Lucyna Hurło, prof. Mariusz Jędzrzejko, prof. Zdzisław Majkut, dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. Wiktor Rabczuk.
W trakcie dwóch dni konferencji uczestnicy dyskutowali o wpływie uzależnień na bezpieczeństwo drogowe, oraz o kwestiach związanych z profilaktyką i edukacją kierowców. W trakcie debaty, jej uczestnicy postulowali m.in. zwiększenie środków na zakup narkotestów dla potrzeb działań prewencyjnych Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Zdaniem środowisk naukowych,  kierowcy będący pod wpływem nawet niewielkiej ilości środków odurzających niemal dwukrotnie częściej mogą powodować fatalne w skutkach wypadki drogowe. Dodatkowo naukowcy wnioskowali konieczność zbadania, słabo do tej pory zdiagnozowanych kwestii wpływu palenia tytoniu, czy nieodpowiedniego sposobu odżywiania się, na sprawność psychomotoryczną  kierowców.

Przedstawione w trakcie konferencji wystąpienia naukowe oraz prezentacje prowadzonych badań zostaną zebrane i wydane w formie zbiorczej publikacji naukowej.

Został też powołany do życia zespół roboczy w składzie: dr hab. Katarzyna Przybyłowicz z Wydziału Technologii Żywienia UWM w Olsztynie, dr Joanna Białkowska z Wydziału Medycyny UWM w Olsztynie i mgr Waldemar Ziarek, sekretarz Fundacji Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Zespół ma się zająć przygotowaniem programu badawczego, opartego na wnioskach z konferencji oraz ma opracować i zrealizować kampanię społeczną, dotyczącą problemu wpływu czynników zdrowotnych i żywieniowych na bezpieczeństwo drogowe.

W trakcie konferencji Krzysztof Hołowczyc, na wniosek zarządu Fundacji "Kierowca Bezpieczny", wręczył honorowe medale "Secura Via 2012", które są wyrazem uznania Fundacji dla działań, prowadzonych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Pierwszymi laureatami zostali: rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotr Bogdalski, prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk oraz trzyosobowy zespół policjantów ze Strykowa, pod kierownictwem insp. Bogusława Starczewskiego.

Organizatorami konferencji w Szczytnie byli: Fundacja Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny" i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przy współpracy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP oraz PZU S.A.. Wydarzenie objęli honorowym patronatem: minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przewodniczący Krajowej Rady BRD Sławomir Nowak, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas oraz burmistrz Szczytna Danuta Górska. Patronat medialny: Radio Olsztyn S.A. oraz TVP Olsztyn.

Do pobrania:

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu