Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Zjazd Sygnatariuszy EKBRD

W Poznaniu 19 grudnia 2007 roku odbył się Zjazd Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”. Oprócz Sygnatariuszy EKBRD uczestniczyli w nim eksperci z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego z ważnych instytucji w kraju.

Podczas Zjazdu dyskutowano, wymieniano doświadczenia i przedstawiano prowadzone już działania. Celem spotkania było znalezienie „recepty” na zmniejszenie, do 2010 roku, o połowę liczby wypadków śmiertelnych na drogach europejskich. O podejmowanych działaniach edukacyjnych, a także o działaniach wpływających na poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz poprawę organizacji ruchu mówili m.in. komisarz Artur Zawadzki, przedstawiciel Komendy Głównej Policji oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jerzy Gaładysiak. Owocem dyskusji było stworzenie listy postulatów z zakresu poprawy bezpieczeństwa, wymagających jak najszybszej realizacji:

  • Zmiana przepisów dotyczących wydawania kart rowerowych i motorowerowych dla dzieci i młodzieży (zaostrzenie warunków szkolenia i wydawania kart).
  • Zmiana uregulowań prawnych, dotyczących umieszczania kolorowych reklam przy drogach, które powodują, że znaki są niewidoczne lub słabo widoczne dla kierowców.
  • Wniosek do producentów piwa o umieszczaniu na puszkach informacji o skutkach prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.
  • Zmiana systemu szkolenia instruktorów jazdy (zaostrzenie warunków wydawania licencji, uzupełnienie kursów o szkolenie o ryzyku i elementach psychologii).
  • Wystosowanie pisma do firm, które w swoich reklamach eksponują niebezpieczne zachowania na drodze, o zaprzestanie takich praktyk.
  • Stworzenie polskiej witryny EKBRD.

Europejska Karta Bezpieczeństwa

W Dublinie 6 kwietnia 2004 roku, z inicjatywy Irlandzkiej Prezydencji Unii Europejskiej, została podpisana Europejska Karta Bezpieczeństwa, której celem jest aktywizacja działań na rzecz szybkiej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W uroczystości uczestniczyli Ministrowie Transportu państw członkowskich i przystępujących do UE. Niespełna 2 tygodnie później ceremonia podpisania Karty odbyła się w Polce. Minister Infrastruktury, członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, osoby publiczne oraz przedstawicie organizacji pozarządowych i mediów zobowiązali się wówczas do podjęcia działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tego dnia Kartę podpisał także Krzysztof Hołowczyc – reprezentujący Fundację „Kierowca Bezpieczny”.

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu