Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Europejska Noc Bez Wypadku na Warmii i Mazurach

18 października 2008 roku odbyła się V edycja Kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku”. Fundacja „Kierowca Bezpieczny, Fundacja KRZYŚ oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wspólnie z partnerami zorganizowali i przeprowadzili akcję, która ma na celu walkę z pijanymi kierowcami. Akcja jednocześnie odbywała się w dziesiątkach miast na terenie kilkunastu krajów Unii Europejskiej.

Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia, zainspirowanego przez belgijską Fundację "Responsible Young Drivers" jest ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na drogach. Piąta edycja Kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku” odbyła się dzięki zaangażowaniu władz regionu, samorządów miast i 180 wolontariuszy. Ochotnicy byli obecni w 54 klubach, 18-tu polskich miast: Warszawy, Rzeszowa, Katowic, Opola, Olsztyna, Szczytna, Mrągowa, Gdańska, Sopotu, Kościerzyna, Gdyni, Chełma, Lublina, Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Kielc oraz Poznania. Podczas wieczoru wolontariusze namawiali kierowców, aby wykazali się odpowiedzialnością i nie spożywali alkoholu po to, by po zakończeniu imprezy bezpiecznie odwieźć swoich znajomych do domu. Uczestnicy kampanii na znak przyłączenia się do akcji, zakładali rozpoznawalną, niebieską opaskę. Miała ona przypominać i informować, że oznaczone w ten sposób osoby nie będą tego wieczoru piły alkoholu. W momencie opuszczania klubu osoby z opaskami miały możliwość przebadania się alkomatem. Konsekwentni kierowcy zostali nagrodzeni upominkami. Natomiast osoby, u których został wykryty alkohol w wydychanym powietrzu, były zachęcane do pozostawienia pojazdu i skorzystania z alternatywnej formy transportu.

W  województwie warmińsko-mazurskim akcja miała miejsce na terenie Szczytna, Mragowa oraz Olsztyna. Ogółem 118 osób podjęło tego wieczoru zobowiązanie o pozostaniu trzeźwości. Przy badaniu alkomatem w trakcie opuszczania klubu okazało się jednak, iż co czwarty badany miał w wydychanym powietrzu dawkę alkoholu przekraczającą dozwolony limit, tj. 0,2 promila. Prym wśród nietrzeźwych wiedli mężczyźni, którzy stanowili 80 % przebadanych. Nie można więc mówić o powodach do zadowolenia. Można jedynie stwierdzić, że w porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpiła nieznaczna poprawa. Należy wspomnieć, że Szczytno na tle innych miast regionu wypadło najlepiej. Tutaj co czwarty badany był pod wpływem alkoholu. W Olsztynie średnia liczba pijanych, potencjalnych kierowców wynosiła ponad 25 % a w Mrągowie statystyka ta była najgorsza i wynosiła 30 %, tj co trzeci badany był pijany.

Powyższe statystyki nasuwają wniosek, że sytuacja daleka jest od zadowalającej. Dlatego organizatorzy chcą w przyszłym roku zwiększyć aktywność i rozszerzyć obszar działania na większą liczbę miast i działających w nich klubów. Tegoroczną kampanię „Europejska Noc Bez Wypadku” na Warmii i Mazurach zrealizowano pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego przy współpracy samorządów Szczytna i Mrągowa. Zaangażowanie się liderów jest niezwykle ważne, ponieważ od tego w dużym stopniu zależy skuteczne osiągnięcie celów i powodzenie w realizacji tego rodzaju kampanii społecznych.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu