Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Kolejny sukces Fundacji "Kierowca Bezpieczny"

Kampania "3...2...1. Internet" współrealizowana przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny", została wymieniona jako jedna z najlepszych praktyk w kategorii Społeczeństwo w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki".

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce" jest coroczną publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu stanowiącą podsumowanie zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanym z CSR w danym roku. Główny trzon Raportu stanowią dobre praktyki biznesowe, prezentowane w podziale na 4 obszary: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek, biznes a społeczeństwo, biznes a środowisko.

Tegoroczna edycja Raportu przypada w 10. rocznicę powstania Forum Odpowiedzialnego Biznesu – jest to jednocześnie 10. rocznica rozpoczęcia w Polsce działań promujących ideę CSR-u. Sekcja "Społeczeństwo" w której wyróżniono projekt "3…2…1. Internet" - jak co roku stanowi najliczniej reprezentowany obszar działalności firm. Najwięcej inicjatyw dotyczyło szeroko rozumianego zaangażowania społecznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Do tegorocznej edycji publikacji zgłoszono ponad 170 dobrych praktyk, z których wybrano 110 najbardziej reprezentatywnych przykładów działań prezentowanych przez 85 firm.

Wyróżniony przez FOB - Projekt "3…2…1 Internet" realizowany jest w ramach akcji "Szkoła Bezpiecznego Internetu" i docelowo służyć ma poprawie bezpieczeństwa młodych internautów. W ramach projektu powstał serwis internetowy www.321internet.pl, komiks oraz propozycja zajęć edukacyjnych przeznaczona do realizacji w szkołach podstawowych, skierowana do uczniów klas IV-VI. Informacje zawarte w scenariuszu zajęć opracowano przy osobistym udziale Krzysztofa Hołowczyca, który jest ambasadorem projektu.

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu