Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Tarcze Bezpieczeństwa - nagrody dla zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego

Każdego roku na polskich drogach ginie blisko 5500 osób, a ponad 60000 zostaje rannych. Tragiczne statystyki sprawiają, że Polska należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych krajów w Unii Europejskiej. Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, jako jedna z najprężniej działających organizacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego, prowadzi szereg działań mających na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych.

Zarząd Fundacji wraz z jej fundatorem Krzysztofem Hołowczycem  postanowili przyznać osobom istotnie zaangażowanym w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur, szczególne nagrody - „Tarcze Bezpieczeństwa”. Symboliczne statuetki są wyrazem uznania dla autorów skutecznych inicjatyw  oraz zachętą do dalszej działalności w tym zakresie.
„Tarcze Bezpieczeństwa” otrzymają:

  • Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za działania z zakresu realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo na drogach oraz za przeznaczenie pokaźnych środków finansowych na rozwój infrastruktury drogowej.
  • Wiesław Kapuściński, Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, za wieloletnie działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności za organizację programu "Taxi-Oko".
  • Jolanta Piotrowska, Burmistrz Giżycka, za zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego, a w szczególności za wspieranie nowych inicjatyw.
  • Magdalena Pepol, Zastępca Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, za wyjątkowe zaangażowanie w procesie organizacji pomocy medycznej ofiarom wypadków drogowych.
  • Mirosław Nicewicz, Dyrektor GDDKiA w Olsztynie, za działania wspierające bezpieczeństwo drogowe, a w szczególności konsekwentną i bezkompromisową realizację koncepcji budowy obwodnicy Olsztyna.
  • Anna Krysztopa, Dyrektor SP w Skomacku Wielkim, za szczególne zaangażowanie w proces edukacji komunikacyjnej młodzieży.
  • Adam Krzyśków, Prezes WFOŚiGW w Olsztynie,  za opracowanie koncepcji obwodnicy Olsztyna, łączącej elementy ochrony środowiska z funkcją poprawy bezpieczeństwa kierowców.

Uroczystość wręczenia „Tarcz Bezpieczeństwa” odbędzie się w Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, od kilku lat obchodzonym z inicjatywy ONZ.  Dzień ten ma być wyrazem pamięci o ofiarach wypadków drogowych i ich rodzinach. W Polsce obchody organizowane są przez kościół katolicki, organizacje pozarządowe oraz Policję.

Władze Fundacji uważają, że najlepszym sposobem uczczenia pamięci ofiar wypadków drogowych jest wyróżnienie osób, które swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa polskich dróg, a tym samym ograniczenia liczby ofiar tych zdarzeń.

Gala Bezpieczeństwa, organizowana  przez Fundację „Kierowca Bezpieczny”, przy wsparciu CEIK i firmy DBK, odbędzie się  15 listopada 2007  o godz. 17.00, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,  przy ul. Parkowej 1.

Patronat medialny nad uroczystością objęła telewizja TVP INFO, oddział TVP SA w Olsztynie.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu