Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Tarcze Bezpieczeństwa po raz drugi. Nagrody dla zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa drogowego

Po raz drugi Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”,  podczas uroczystej Gali Bezpieczeństwa, wręczy osobom i instytucjom istotnie zaangażowanym w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur, symboliczne nagrody - „Tarcze Bezpieczeństwa”.  Są one wyrazem uznania dla prowadzonych przedsięwzięć oraz zachętą do dalszej działalności w tym zakresie.

Każdego roku na polskich drogach ginie blisko 5.500 osób, a ponad 60.000 zostaje rannych. Te tragiczne statystyki potwierdzają, że Polska należy do najbardziej niebezpiecznych krajów w Unii Europejskiej. Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, jako jedna z najprężniej działających organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa drogowego, od lat prowadzi wiele działań, mających na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych. Jednocześnie Fundacja wspiera i honoruje tych, którzy swą aktywnością społeczną, bądź zawodowym oddaniem i poświęceniem realnie wpływają na stan bezpieczeństwa na polskich drogach. W zeszłym roku laureatami Tarcz Bezpieczeństwa byli m.in.: Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  Mirosław Nicewicz, Dyrektor GDDKiA w Olsztynie, Adam Krzyśków, Prezes WFOŚiGW w Olsztynie, Wiesław Kapuściński, Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie.

Tradycyjnie uroczystość wręczenia „Tarcz Bezpieczeństwa” odbędzie się w wigilię Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, od kilku lat obchodzonego z inicjatywy ONZ.  Dzień ten ma być wyrazem pamięci o ofiarach wypadków drogowych i ich rodzinach oraz apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozważną i odpowiedzialną postawę na drogach. W Polsce obchody organizowane są przez kościół katolicki, organizacje pozarządowe oraz policję. Fundacja Kierowca Bezpieczny jest przekonana, iż właściwym sposobem uczczenia pamięci ofiar wypadków drogowych jest wyróżnienie osób, które swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Gala odbędzie się 14 listopada 2007 o godz. 19.00, w sali Kamienicy Naujackiej, przy ul. Dąbrowszczaków 3, w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy!

Historia obchodów Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.

Zainicjowany przez angielską organizację RoadPeace w 1993 r. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Crash Victims) – przez szereg lat znany jako Europejski Dzień Pamięci – jest obecnie obchodzony w wielu państwach na całym świecie.

JAN PAWEŁ II  o obchodach
15.11.1998, Anioł Pański

„Również dzisiaj w wielu krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.

Ósma w kolejności przyczyna śmierci
Dane na temat wypadków drogowych

Na całym świecie 40% wszystkich wypadków śmiertelnych na drodze dotyczy osób w wieku 0-25 lat Wypadki drogowe są drugą w kolejności przyczyną śmierci młodych osób w wieku od 5 do 25 lat.  75% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wśród osób poniżej 25 roku życia stanowią mężczyźni. Największy odsetek ofiar śmiertelnych w wieku od 0 do 25 lat występuje wśród młodych użytkowników dróg w państwach o niskim i średnim dochodzie, w szczególności w Afryce i we wschodnich krajach śródziemnomorskich. W państwach o niskim i średnim dochodzie wypadki drogowe generują koszty w wysokości ok.100 miliardów dolarów USA, co przewyższa ogólną kwotę otrzymaną przez te państwa z pomocy międzynarodowej. Szacuje się, że co roku wypadki drogowe generują na całym świecie koszty rzędu  518 miliardów dolarów USA.

Jeżeli nie zostaną podjęte działania, by przeciwdziałać tej tendencji, liczba zgonów i osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków drogowych, będzie wzrastać w ciągu kolejnych trzech dekad, i przyczyni się do tego, iż wypadki drogowe staną się ósmą w kolejności przyczyną śmierci w 2030 roku.

Galę Fundacji Kierowca Bezpieczny  wspierają:  WORD Olsztyn, Czmuda S.A. i MOK.


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu