Poprzenia strona...
Wiadomości


Informacja prasowa

20 kwietnia w Sali Teatralnej Wydziału Humanistyki UWM, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejną akcję społeczną organizowaną przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, pod hasłem „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”.

Akcja ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń w ruchu drogowym wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz wypromowanie mody na trzeźwość na drodze.

Kampania społeczna skierowana jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich. Program pilotażowy będzie prowadzony do września br. na terenie kilku powiatów województwa warmińsko – mazurskiego, a więc w regionie o największym zagrożeniu związanym z tym problemem. Od lat drogi Warmii i Mazur są najbardziej niebezpieczne w kraju, a liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych, młodych kierowców bije wszelkie niechlubne rekordy.

W ramach programu przygotowano szereg działań zarówno w zakresie komunikowania projektu, jak i w zakresie prowadzenia działań na rzecz realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach, poprzez wzrost świadomości komunikacyjnej młodzieży. Liderem wizerunkowym Akcji jest Krzysztof Hołowczyc. Jego autorytet jako wybitnego sportowca, kierowcy i idola młodzieży stanowić ma zachętę dla uczestników programu do naśladowania pozytywnych postaw za kierownicą. Akcji towarzyszy specjalnie na tę okazję skomponowana i wykonywana przez „Kapelę Jakubową” piosenka „ Bierzmy przykład z Hołowczyca”

Dzień po konferencji prasowej odbyła się konferencja merytoryczna dla nauczycieli biorących udział w Akcji. Uczestnikom zaprezentowano zasady programu i metody jego prowadzenia. Wyświetlono film „Eksperyment”, opatrzony komentarzem Krzysztofa Hołowczyca. Film przedstawia doświadczenie z udziałem młodych kierowców, w sugestywny sposób uświadamiające zagrożenia, jakie niesie jazda samochodem, nawet, pod wpływem stosunkowo niewielkiej ilości alkoholu. Na bazie filmu w szkołach przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne w nowoczesny sposób edukujące młodzież w aspekcie trzeźwości na drodze. Projektowi towarzyszyć będą konkursy: plastyczny na plakat promujący zasady akcji oraz literacki na hasło akcji. W trakcie trwania akcji realizowany będzie także konkurs muzyczny adresowany do młodych zespołów muzycznych z regionu, prezentujących różne gatunki muzyczne. Akcję podsumują powiatowe festyny rodzinne oraz wojewódzki finał w Nidzicy, z udziałem Krzysztofa Hołowczyca.

Realizowany przez Fundację „Kierowca Bezpieczny” program ma wyraźny charakter dydaktyczny. Efekty Akcji będą możliwe do sprawdzenia dzięki towarzyszącym programowi badaniom naukowym prowadzonym pod kierunkiem doktor Małgorzaty Przybysz-Zaremby.

Patronami akcji są: Wydział Humanistyczny UWM, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Duszpasterstwo Kierowców przy Komisji Episkopatu Polski.

>>artykuł do pobrania<<
>>Spot radiowy - Akcja Krzyś<<© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu