« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Budowa Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie

28.10.2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Szczytno, Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Prezesem Fudnacji „Kierowca Bezpieczny” w sprawie budowy Centrum Nauki InnoPolice, które w ciągu najbliższych lat ma powstać w Szczytnie.

Budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku. Będzie to jedyne w Europie  nowoczesne centrum wiedzy o policji.  Głównym założeniem centrum będzie rozbudzanie zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami naukowymi w społeczeństwie, inicjowanie debat na temat bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego każdego obywatela, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie powszechnego systemu edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Realizowane będą również programy prewencyjne dla dzieci na takie tematy jak: narkotyki, alkohol, przemoc w rodzinie, przemoc na ulicy, przemoc w internecie, samoobrona, zasady ruchu drogowego, pierwsza pomoc i tym podobne. W InnoPolice zobaczymy zamiast fizyki i chemii pokazy i symulacje związane z pracą policji.  

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jest partnerem projektu. Odpowiadać będzie między innymi za udzielenie wsparcia merytorycznego podczas budowy oraz wyposażania centrum.

 

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu