Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Budowa Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie

28.10.2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Szczytno, Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Prezesem Fudnacji „Kierowca Bezpieczny” w sprawie budowy Centrum Nauki InnoPolice, które w ciągu najbliższych lat ma powstać w Szczytnie.

Budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku. Będzie to jedyne w Europie  nowoczesne centrum wiedzy o policji.  Głównym założeniem centrum będzie rozbudzanie zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami naukowymi w społeczeństwie, inicjowanie debat na temat bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego każdego obywatela, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie powszechnego systemu edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Realizowane będą również programy prewencyjne dla dzieci na takie tematy jak: narkotyki, alkohol, przemoc w rodzinie, przemoc na ulicy, przemoc w internecie, samoobrona, zasady ruchu drogowego, pierwsza pomoc i tym podobne. W InnoPolice zobaczymy zamiast fizyki i chemii pokazy i symulacje związane z pracą policji.  

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jest partnerem projektu. Odpowiadać będzie między innymi za udzielenie wsparcia merytorycznego podczas budowy oraz wyposażania centrum.

 

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu