Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Muzyczna resocjalizacja skazanych za przestępstwa drogowe

W poniedziałek 15 grudnia 2014 roku w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbył się wyjątkowy koncert zespołu Kapela Jakubowa, podczas którego grupa zaprezentowała utwory z płyty pt.  „Bądź Bezpieczny”.  Występ skierowany był do więźniów skazanych za przestępstwa drogowe.

Koncert jest efektem współpracy Fundacji Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”  i Służby Więziennej. Specjalnie dobrany repertuar, który mówi o zagrożeniach na drodze, ma skłonić skazanych do refleksji i zmiany postępowania.

"Dotychczasowe działania resocjalizacyjno–probacyjno-penitencjarne opierały się na tradycyjnych metodach, technikach oraz formach, które nie zawsze skutkowały założonymi celami. Współczesna resocjalizacja skazanych, szczególnie tych którzy przebywają w zakładach zamkniętych, wymaga emanacji heterogenicznych, innowacyjnych, twórczych, nowatorskich, prekursorskich oraz progresywnych rozwiązań, inicjatyw i projektów, takich jak realizowane przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca" stwierdza prof. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba,  Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Profilaktyki i Resocjalizacji Akademii im. Aleksandra Gieysztora

 

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu