Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
X Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Ratownictwo medyczne”

30 września 2008 roku odbyła się X Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Ratownictwo medyczne”, zorganizowana przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Łodzi wzięło udział kilkaset osób. Dyskutowano na tematy dotyczące działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W konferencji wziął udział przedstawiciel Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, której założyciel, Pan Krzysztof Hołowczyc jest od 2 lat członkiem Komitetu Honorowego Konferencji. Tematyką spotkania była szeroko rozumiana działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, która jest elementem działań statutowych Fundacji. Wygłoszone przez prelegentów referaty były syntezą dotychczasowych osiągnięć oraz nakreśleniem kierunków dalszych działań w dążeniu do poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wśród tematów omawianych podczas Konferencji znalazła się szeroko pojęta problematyka szkolenia komunikacyjnego młodzieży i ich nauczycieli, dorosłych uczestników ruchu oraz kierowców zawodowych. Ponadto zaprezentowano system funkcjonowania służb mundurowych w kontekście poprawy BRD, w tym ich roli i udziału w ratownictwie drogowym oraz schemat organizacyjny Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość poznania nowych zagrożeń wynikających z popularyzacji uprawiania ekstremalnych dyscyplin sportu oraz powszechnego wśród kierowców zjawiska stosowania paranarkotyków. Poruszano też tematy związane ze zmianami w infrastrukturze drogowej, mającymi na celu wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc i zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Nie zabrakło również tak ważnego tematu jak pełnoprawne uczestnictwo w ruchu drogowym osób niepełnosprawnych.

Podsumowując konferencję uczestnicy zgodnie stwierdzili, że realizacja przyjętych planów w dążeniu do poprawy stanu BRD przynosi pozytywne rezultaty. Dlatego widać konieczność kontynuacji tego typu spotkań w przyszłości. Stanowią one inspirację dla wielu instytucji i osób zaangażowanych w działania mające na celu realną poprawę stanu BRD, dając możliwość podsumowania podejmowanych wysiłków oraz wytyczenia nowych horyzontów dla zintegrowanych i skutecznych działań.

 


 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu