Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

IX Międzynarodowa Konferencja „Ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 4 grudnia w Łodzi zorganizowało IX Międzynarodową Konferencję „Ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W spotkani w Urzędzie Miejskim w Łodzi wzięło udział kilkunastu prelegentów. Fundację „Kierowca Bezpieczny” reprezentowała Natalia Sowińska, która wygłosiła referat pt. „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę – nowoczesna forma edukacji komunikacyjnej”.

Tematem konferencji była szeroko rozumiana działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wygłaszane referaty dotyczyły m.in. uwarunkowań prawnych, edukacji komunikacyjnej, form zapobiegania wypadkom drogowym oraz udziału poszczególnych służb mundurowych w akcjach ratunkowych. Drugim aspektem spotkania było ratownictwo medyczne. Omówiono problemy związane z prowadzeniem akcji ratowniczych oraz sposoby ich rozwiązywania. Wskazano zasady prawidłowego postępowanie w sytuacji, gdy jest się świadkiem wypadku oraz debatowano o systemie szkoleń dla ratowników.

Przedstawiciel Fundacji „Kierowca Bezpieczny” zaprezentował założenia innowacyjnej akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”, prowadzonej przez Fundacje „Kierowca Bezpieczny” już od kilku lat, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Według organizatorów najskuteczniejszym sposobem walki z pijanymi kierowcami jest dotarcie do młodzieży z przekazem, że jazda pod wpływem alkoholu jest niemodna i przede wszystkim zagraża życiu. Inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem ze strony pracowników placówek oświatowych oraz samych uczniów. Skuteczność akcji potwierdziły badania przeprowadzone przez dr Małgorzatę Przybysz-Zarębską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z których wynika, że inicjatywa uświadomiła młodzieży zagrożenia, wynikające z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

Przedstawiciele Fundacji rozdali zgromadzonym na konferencji gościom płyty z filmem „Eksperyment” oraz komiksy „Parę piwek…”, będące elementami dydaktycznymi kampanii. Wygłoszony referat był niejako odpowiedzią na liczne apele przedmówców o zwiększenie liczby działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczestnicy konferencji wspólnie stwierdzili, że widać znaczny postęp w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzone akcje są coraz efektywniejsze, bierze w nich udział wiele nowych podmiotów, a współpraca między nimi jest coraz lepsza. Największymi problemami zagrażającym bezpieczeństwu na drogach są wciąż kwestia pijanych kierowców oraz brak odpowiedniej edukacji komunikacyjnej. Konferencja była okazją do wymiany poglądów oraz przedstawienia pomysłów na nowe rozwiązania w dziedzinie BRD.Zobacz fragment publikacji, wydanej z okazji konferencji, przedstawiający informacje na temat działalności Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, w języku polskim i angielskim.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu