Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Recepta na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur

28 lutego 2013 r. w Olsztynie odbyło się seminarium "Recepta na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur". Seminarium było częścią konsultacji społecznych prowadzonych przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny" w ramach "Narodowego Programu Bezpieczeństwa Drogowego" na lata 2013-2020. Konsultacje potrwają do końca marca 2013 r.

Seminarium zgromadziło przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, zajmujących się problemami bezpieczeństwa drogowego w województwie. Inauguracji pierwszej części dokonał Prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny” Andrzej Kalitowicz, który scharakteryzował obecny stan poziomu bezpieczeństwa drogowego na Warmii i Mazurach względem pozostałych regionów Polski oraz na tle całej Europy.

Następnie uczestnicy spotkania odnieśli się do założeń konsultowanego projektu, który w ogólnej ocenie został przyjęty bardzo przychylnie. Nie zabrakło jednak słów krytycznych i obaw, dotyczących sposobów realizacji poszczególnych składowych programu. Obawy uczestników seminarium dotyczyły głównie zapisów, które w sposób mało precyzyjny charakteryzują sposoby i zakres realizacji podstawowych założeń programu. Największe wątpliwości dotyczyły głownie problemu właściwej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży oraz problemu prowadzenia skutecznych szkoleń dla kandydatów na kierowców. W tej części seminarium głos zabrali również nauczyciele akademiccy, wskazując na liczne braki merytoryczne w założeniach programu, dotyczące procedur udzielania pomocy ofiarom wypadków zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w trakcie prowadzonej później rekonwalescencji. Zgromadzeni zwrócili także uwagę na niedostateczny ich zdaniem nadzór nad strategią działań, prowadzonych na rzecz poprawy BRD. Wyrazili również krytyczne opinie pod adresem Krajowej Rady BRD, dotyczące zbytniego zaangażowania w projekt rozbudowy sieci fotoradarów, kosztem pozostałych, dużo ważniejszych i bardzo zaniedbanych elementów kształtujących stan BRD w Polsce.

W drugiej części seminarium odbyła się debata, poświęcona infrastrukturze drogowej Warmii i Mazur. Poruszono szereg zagadnień, w tym określono wpływ obecnego stanu infrastruktury drogowej na rozwój ekonomiczny regionu. W debacie wzięli udział: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Witold Wróblewski, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, prof. dr hab. Andrzej Buszko, Kanclerz BCC Wiesław Łubiński i Sekretarz Fundacji „Kierowca Bezpieczny” Waldemar Ziarek.

Konsultacje społeczne potrwają do końca marca 2013r. Szczegółowy raport z konsultacji przeprowadzonych na terenie Warmii i Mazur oraz wnioski zdefiniowane podczas seminarium, zostaną wkrótce opracowane i przekazane Ministrowi Transportu Sławomirowi Nowakowi.

zobacz: relacje telewizyjną© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu