Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Raport z konsultacji społecznych

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” przeprowadziła konsultacje społeczne, w ramach projektu realizacji „Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego 2013-2020”. Raport z konsultacji został przekazany Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sławomirowi Nowakowi.

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” przyjęła założenia rządowego projektu „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020” z zadowoleniem, widząc  przejaw określonej woli politycznej, który stwarza szansę na realną poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jako organizacja pozarządowa od ponad 9 lat działająca na rzecz poprawy BRD, Fundacja złożyła na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego propozycję przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu i poprowadzenia kampanii społeczno-wizerunkowej programu. Dotychczasowe doświadczenie Fundacji „Kierowca Bezpieczny” w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych i skutecznych kampanii społeczno-wizerunkowych, pozwala widzieć w niej godnego partnera w merytorycznym przygotowaniu tak ważnego projektu, mającego znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa Polaków.

Od wielu lat, w podejmowanych przez siebie działaniach, Fundacja „Kierowca Bezpieczny”  akcentuje konieczność zmiany systemu wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Przeciętny uczeń gimnazjum w trakcie trzech lat nauki ma w podstawie programowej tylko jedną godzinę, poświęconą tematowi zgubnego wpływu alkoholu i używek na prowadzenie samochodu pod ich wpływem. Wiadomości otrzymane podczas jednej godziny zajęć są natychmiast zapomniane i nie ma to żadnego wpływu na kształtowanie świadomości komunikacyjnej u młodych ludzi. To przede wszystkim  przedszkola i szkoły powinny kształtować i utrwalać pożądane postawy. W przeciwnym razie realizacja takiego programu nie ma szans zakończyć się sukcesem.

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” postanowiła zatem przeprowadzić wśród młodych ludzi konsultacje społeczne na temat założeń programu, ograniczając je do regionu województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konsultacje rozpoczęto w dniu 15 stycznia 2013 i kontynuowano do 26 marca 2013.

 

zobacz: Raport z przeprowadzonych konsultacji


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu