Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Krzysztof Hołowczyc laureatem
"Złotej Mediany 2009"

Krzysztof Hołowczyc został pierwszym laureatem nagrody "Złota Mediana" przyznanej przez Stowarzyszenie "Mediacje Polska". Wręczenie statuetki odbyło się 6. listopada br. w Krakowie  w trakcie I Krajowego Kongresu Mediatorów.

W dniach 5 - 8 listopada 2009 w Krakowie i Zakopanym odbył się I Krajowy Kongres Mediatorów zorganizowany przez Stowarzyszenie "Mediacje Polska". Gośćmi Kongresu byli m.in. Wiceminister Sprawiedliwości oraz Krzysztof Hołowczyc – laureat statuetki "Złota Mediana '2009".

Celem Kongresu była m.in. integracja środowisk mediacyjnych w Polsce, stworzenie modeli i dobrych praktyk współpracy mediatorów i negocjatorów z administracją publiczną.  W wyniku pracy ponad  50 delegatów z całej Polski sformułowano strategię promowania mediacji, dokumentowania dorobku i rozwoju środowisk mediacyjnych. Organizatorami tegorocznego kongresu byli: Stowarzyszenie "Mediacje Polska" Krajowe Centrum Mediacji i Polska Korporacja Trenerów Mediacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów, Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów i Krajowy Zespół Negocjatorów,. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów, Stowarzyszenie Mediatorów Polskich.

"Złote Mediany"  to wyróżnienia nadawane wybitnym mediatorom za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju ruchu mediacyjnego w Polsce i praktyczne sukcesy w prowadzonych mediacjach. Wyłoniona przez środowiska mediacyjne kapituła podjęła jednomyślnie decyzję o przyznaniu  "Złotej Mediany ‘2009"  za osiągnięcia w dziedzinie mediacji oraz rozwiązywanie konfliktów przy rozbudowie infrastruktury drogowej Krzysztofowi Hołowczycowi.

Laureat "Złotej Mediany ‘2009" przed odebraniem nagrody musiał rozplatać swoisty węzeł gordyjski i choć zrobił to inaczej niż Aleksander Macedoński to z jednakowym skutkiem. Podczas swojego wystąpienia, Krzysztof Hołowczyc przedstawił informacje nt. inicjatyw mediacyjnych Fundacji "Kierowca Bezpieczny". Jedną z nich było złagodzenie i rozwiązanie konfliktów społecznych związanych z planami budowy obwodnicy Olsztyna. Zdaniem Jerzego Śliwy  Prezesa Mediatorów Polskich, styl pracy i wyjątkowa umiejętność komunikowania się z ludźmi jaką posiada Krzysztof Hołowczyc to cechy, które stały się fundamentem osiąganych sukcesów i mogą być wzorem do naśladowania dla innych mediatorów.

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu