Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” laureatem prestiżowej nagrody!


10 października w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się doroczna Gala Nauczyciel Roku. Podczas imprezy został wyłoniony zwycięzca Konkursu na najlepszego pedagoga roku 2007 oraz przyznane zostały nagrody dla firm i organizacji przyjaznych szkołom. Nagrodę za najlepszą Inicjatywę Edukacyjną Roku przyznano Fundacji „Kierowca Bezpieczny” oraz PKN ORLEN S.A.. Jury doceniło realizowany przez nich Konkurs Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI.

Uroczysta Gala, poprzedzająca święto Komisji Edukacji Narodowej była okazją do zaprezentowania znaczącej roli nauczyciela w procesie wychowania młodzieży. W otwierającym imprezę liście, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński podkreślił, jak trudny i ważny dla społeczeństwa jest zawód nauczyciela oraz wyraził podziw i szacunek dla wychowawców nominowanych do nagrody. Gość Honorowy uroczystości Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w swoim wystąpieniu określił profesję nauczyciela jako jeden z najważniejszych zawodów zaufania społecznego i wyraził nadzieję, że poziom edukacji w Polsce będzie się stale podwyższał.

W pierwszej części uroczystości zaprezentowano kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku 2007. Wszystkich nominowanych wyróżniał ogromny zapał, pasja oraz poświęcenie uczniom. Główną nagrodę z rąk Ministra Edukacji Narodowej Ryszarda Legutki otrzymał matematyk, dyrektor stołecznego Zespołu Szkół nr 73 Wiesław Włodarski.

Nagrodę za Najlepszą Inicjatywę Edukacyjną otrzymali Fundacja „Kierowca Bezpieczny” oraz PKN ORLEN S.A.”. Wyróżnienie przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej i Redakcję Głosu Nauczycielskiego jest wyrazem uznania dla realizowanego przez nagrodzonych Konkursu Inicjatyw, będącego wiodącym elementem długofalowego programu „ORLEN. Bezpieczne drogi”. Nagrodę w imieniu Fundacji odebrał, jej prezes, Andrzej Kalitowicz.

Do pierwszej edycji Konkursu Inicjatyw zgłosiło się ponad 80 placówek oświaty, realizujących zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a 8 spośród 15 nagrodzonych w Konkursie inicjatyw skierowanych było do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Więcej informacji o programie oraz regulamin Konkursu Inicjatyw znajdą Państwo na stronie internetowej www.orlenbezpiecznedrogi.pl. W serwisie dostępne są również porady dla kierowców oraz filmy z udziałem Krzysztofa Hołowczyca pt. „Eksperyment Życie”.  


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu