« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Fundacja "Kierowca Bezpieczny" wspiera akcję Szlachetna Paczka

Zespół Fundacji "Kierowca Bezpieczny" uczestniczył w oficjalnym pakowaniu darów dla osób najbardziej potrzebujących, zorganizowanym w ramach akcji Szlachetna Paczka. Oprócz prywatnych darczyńców w inicjatywie  wzięły udział m.in. gwiazdy sportu, kultury oraz nauki z Polski i świata, czynnie angażujące się w niesie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

W przerwach między intensywnym pakowaniem darów, darczyńcy oraz wolontariusze mieli możliwość, sprawdzenia swoich umiejętności prowadzenia samochodu na Symulatorze Bezpiecznej Jazdy, udostępnionym przez Fundację "Kierowca Bezpieczny". Do dyspozycji uczestników akcji był również szereg symulacji z wykorzystaniem alko-gogli będących ciekawym doświadczeniem szczególnie dla tych, którzy w badaniu brali udział po raz pierwszy.   Cała akcja przebiegała w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze, a obdarowane rodziny nie kryły wdzięczności i łez wzruszenia.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Podczas akcji prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze docierają z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta.

 © Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu