Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Prestiżowa nagroda „Polskie Drogi ‘XXI”

Po raz ósmy redakcja miesięcznika „Polskie Drogi", Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wręczyli prestiżowe nagrody za szczególny wkład w rozwój polskiej infrastruktury drogowej. Jednym z tegorocznych laureatów został Krzysztof Hołowczyc, który wyróżniony został za powołanie Fundacji „Kierowca Bezpieczny" i ukierunkowanie jej działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas otwarcia XV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach, 14 maja 2008 roku, wręczono Nagrody Redakcji „Polskich Dróg", Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, w konkursie  „Polskie Drogi ‘XXI”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Krzysztof Hołowczyc został uhonorowany statuetką za powołanie Fundacji „Kierowca Bezpieczny" i ukierunkowanie jej działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W imieniu laureata nagrodę odbierał Marcin Kędzia, reprezentujący Fundację „Kierowca Bezpieczny”.

Nagrody „Polskie Drogi ‘XXI” wręczono za szczególne osiągnięcia związane z rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce. Wśród laureatów, oprócz Krzysztofa Hołowczyca, znaleźli się m.in.

  • Tadeusz Topczewski, emerytowany Dyrektor Oddziału Białostockiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - za szczególny wkład w rozwój podlaskiego drogownictwa
  • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - za oryginalną koncepcję wykorzystania przęsła starego mostu św. Rocha w konstrukcji mostu Jordana nad Cybiną oraz za innowacyjność w technicznej realizacji przedsięwzięcia
  • Kazimierz Pałasz, Prezydent Konina - za determinację i osobiste zaangażowanie w realizację niezbędnej miastu przeprawy mostowej przez Wartę
  • Janusz Jędrasik, były Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - za systemowe rozwiązanie organizacyjne umożliwiające efektywne zarządzanie drogami wojewódzkimi i powiatowymi przez jednego administratora na obszarze powiatu kętrzyńskiego.

Statuetki i dyplomy wręczyli prof. Leszek Rafalski Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Wojciech Malusi, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Agnieszka Serbeńska, Redaktor Naczelna miesięcznika „Polskie Drogi”.© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu