Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Wystąpienie Krzysztofa Hołowczyca podczas Polskiego Kongresu Drogowego

Program „ORLEN. Bezpieczne drogi” został zaprezentowany podczas I Polskiego Kongresu Drogowego, który odbył się w Warszawie w dniach 4-6 października. Z referatem na temat roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w imieniu Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, wystąpił Krzysztof Hołowczyc

Czy możliwe jest odrobienie zaległości w rozwoju dróg? Czy skrócimy czas budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz remontów i modernizacji dróg lokalnych? Kiedy będziemy jeździć sprawnie, wygodnie i bezpiecznie? To wybrane tematy obrad I Polskiego Kongresu Drogowego, który odbył się w dniach 4 -6 października w Warszawie.
Polska stoi przed historyczną szansa nadrobienia zaległości w rozbudowie infrastruktury transportowej, w tym szczególnie drogowej. Najbliższe siedem lat to ponad 100 miliardów złotych na budowę polskich dróg. Prawie połowa z nich to pieniądze z Unii Europejskiej.
Wśród prawie 900 uczestników Kongresu byli inżynierowie drogowcy, projektanci, konstruktorzy, naukowcy, praktycy zarządzania i eksploatacji dróg, samorządowcy, przedstawiciele banków oraz instytucji finansowych organizacji społecznych, konsumenckich, technicznych i branżowych.
Udział w otwarciu Kongresu wziął premier Jarosław Kaczyński. Patronat merytoryczny sprawował minister transportu Jerzy Polaczek. W obradach uczestniczyło ponad 60 gości zagranicznych z podobnych organizacji społecznych oraz ekspertów w tym min. z Austrii, Hiszpanii, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii.
W czasie trzech dni pracy Kongresu wygłoszonych zostało kilkadziesiąt referatów praktycznie ze wszystkich dziedzin nowoczesnego budownictwa drogowego i eksploatacji dróg i autostrad.

Podczas trzeciego dnia Kongresu, Krzysztof Hołowczyc przedstawił wnioski z raportu Banku Światowego na temat roli organizacji pozarządowych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Referat omawiał także najważniejsze funkcje, jakie organizacje odgrywają w Europie i w Polsce. Ważnym elementem wystąpienia było podkreślenie jak znaczącą rolę integrującą działania społeczne na rzecz bezpieczeństwa pełni Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a Polsce także program ORLEN. Bezpieczne drogi. Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi, prowadzony w ramach programu, nie tylko zbiera i łączy inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa z całej Polski, ale także nagradza najlepsze z nich. Pula nagród w tegorocznej edycji to 500.000PLN.


Zobacz prezentację Krzysztofa Hołowczyca

 
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu