Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Seminarium BRD u Prezydenta RP


31 lipca 2007 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium dotyczące bezpieczeństwa na polskich drogach. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, oraz przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Fundację „Kierowca Bezpieczny” reprezentowali Krzysztof Hołowczyc oraz Andrzej Kalitowicz.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z gwałtownym wzrostem liczby wypadków, jakie zdarzyły się od początku roku. Ta sytuacja oraz niedawny, tragiczny wypadek polskiego autokaru we Francji, zaniepokoiły Prezydenta, który podczas spotkania zaapelował do przedstawicieli policji i służb medycznych o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań, mających na celu radykalne ograniczenie liczby wypadków do końca roku.

Prezydent w przemówieniu inaugurującym spotkanie wielokrotnie powoływał się na kraje skandynawskie i Francję, w których od kilkunastu lat obserwuje się znaczny spadek liczby wypadków drogowych. Stwierdził, że Polska powinna jak najszybciej dorównać krajom Europy Zachodniej na polu BRD. Jest to możliwe, jeśli zostaną wdrożone trzy główne kierunki zmian.

Pierwszy to poprawa stanu technicznego polskich dróg. Mimo, że kondycja dróg powoli się poprawia, jednak by znacząco ograniczyć ilość wypadków drogowych należy podjąć radykalne działania. Prezydent uważa, że począwszy od 2009 roku zaobserwujemy duży postęp w tym kierunku.

Drugim czynnikiem, który znacząco wpłynie na spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to reorganizacja służb medycznych, a przede wszystkim ratowniczych. Mimo, wejścia w życie nowej ustawy o ratownictwie medycznym, wciąż nasz system nie jest doskonały. Według Prezydenta należy podjąć wszelkie działania, aby poszkodowani w wypadkach, w jak najkrótszym czasie otrzymali podstawową pomoc medyczną, dzięki czemu będzie można uratować wiele ofiar wypadków.

Kolejny, niezwykle ważny krok na drodze ku poprawie bezpieczeństwa, to stanowcze egzekwowanie przepisów drogowych, przez wszystkich kierowców. Zwracając się do służb mundurowych, Prezydent wezwał do stanowczego i skutecznego egzekwowania kar dla naruszających przepisy ruchu drogowego, a w szczególności jeżdżących z nadmierną prędkością i pod wpływem alkoholu.

W pierwszej części spotkania, z udziałem mediów, głos również zabrali: Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek, ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców oraz Krzysztof Hołowczyc, założyciel Fundacji „Kierowca Bezpieczny”. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że problem bezpieczeństwa na polskich drogach wymaga, jak najszybszego rozwiązania. Wszyscy również zadeklarowali pełne poświęcenie i zaangażowanie się w działania zmierzające do poprawy sytuacji BRD.
Krzysztof Hołowczyc w swoim wystąpieniu podkreślił rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa drogowego. Zakładając Fundację chciał wykorzystać swoje doświadczenie, umiejętności i popularność w walce o poprawę bezpieczeństwa. Szczególnie istotną rolę powinna odgrywać edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży, a w tym procesie nieocenioną pomoc wnieść mogą media, a szczególnie telewizja, która w największym stopniu ma wpływ na kształtowanie zachowania nie tylko dzieci i młodzieży. Dynamicznie rosnąca w ostatnim czasie liczba wypadków i ich ofiar musi być impulsem do zdecydowanych, skoordynowanych działań tych wszystkich instytucji i organizacji, którym bezpieczeństwo na polskich drogach „leży na sercu”.

W drugiej, roboczej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście reprezentujący zarówno instytucje państwowe, jak i organizacje pozarządowe.

Prezes Fundacji Andrzej Kalitowicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że zorganizowanie tego seminarium jest przejawem pojawienia się woli politycznej dla rozwiązania najważniejszego problemu społecznego jakim jest dramatyczny stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Zaapelował też do Prezydenta o spowodowanie zmiany nastawienia mediów publicznych, a szczególnie Telewizji Polskiej, która powinna być ważnym sprzymierzeńcem w walce o poprawę bezpieczeństwa, a tymczasem programy związane z tą kwestią są systematycznie wypierane z anteny, gdyż telewizję zdecydowanie bardziej interesują słupki oglądalności i wpływy z reklam, niż realizowanie misji społecznej. Zaangażowanie telewizji publicznej ma ten walor, że nic nie kosztuje, a akcje można rozpocząć niemal natychmiast. Prezes Kalitowicz poinformował również, odnosząc się do kilku wcześniejszych wystąpień, sygnalizujących brak odpowiednich kadr dydaktycznych, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaakceptowały projekt Fundacji powołania Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Prezydent w odniesieniu do tego wystąpienia stwierdził, że zaangażowanie telewizji to doskonały pomysł, bo trzeba społeczeństwu wyraźnie i szczerze zakomunikować, że na drogach jest bardzo niebezpiecznie i wyruszając w podróż należy zrobić wszystko, aby uniknąć wypadku. Stwierdził też, że w najbliższym czasie przeprowadzi stosowne rozmowy z kierownictwem Telewizji Polskiej w tej sprawie.

Na zakończenie seminarium odbył się briefing dla mediów, na którym Prezydent Lech Kaczyński podsumował wyniki debaty i przedstawił kierunki planowanych działań, mających na celu zatrzymanie negatywnej tendencji wzrostu liczby wypadków w tym roku.

Jesteśmy zadowoleni z przebiegu seminarium. Wypowiedzi Prezydenta RP oraz zaproszonych gości świadczą o tym, że wszystkim bardzo zależy na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Moim zdaniem znaczącym faktem była obietnica Lecha Kaczyńskiego, że zobowiąże podległe mu organy do stałego zajmowania się tematyką BRD.  Mam nadzieję, że spotkanie to będzie miało przełożenie na konkretne działania, mające na celu zdecydowane zmniejszenie liczby wypadków drogowych.”- powiedział po spotkaniu  Andrzej Kalitowicz, prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny”.


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu