Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Międzynarodowa Konferencja „Safe and Sober”

14 października 2008 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Safe and Sober”, zorganizowana wspólnie przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportowego w Brukseli oraz Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”. W ramach „Best Practice”, Fundacja „Kierowca Bezpieczny” zaprezentowała swoją akcję „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”.

W roku 2007 Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportowego zapoczątkowała 3-letnią kampanię "Safe and Sober” (bezpieczny i trzeźwy), dotyczącą przeciwdziałaniu zjawisku alkoholu za kierownicą, w transporcie zawodowym. Działania kampanii skierowane są na poprawę lokalnej, regionalnej i narodowej polityki w zakresie prewencji w krajach Unii Europejskiej. Akcent położony jest na edukację, egzekwowanie prawa jak również na wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu przez osobę będąca pod wpływem alkoholu.

Celem kampanii jest identyfikacja i promocja tzw. "Best Practice” (dobrych praktyk) w sektorze zdrowia i transportu oraz stworzenie właściwych dokumentów do przedstawienia ministrom transportu UE i Komisji Europejskiej. W efekcie końcowym ma zostać opracowane Memorandum do Komisji Europejskiej, określające środki prawne do zastosowania w sytuacjach zaistnienia  wypadków drogowych spowodowanych alkoholem.

Na wtorkową konferencję zaproszeni zostali politycy, przedstawiciele administracji rządowej, rzeczoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji aktywnie działających na rzecz BRD i eksperci zagraniczni. W konferencji wziął udział Prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, który po krótce przedstawił ideę autorskiej akcji „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę” oraz opracowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wyniki badań, przeprowadzonych podczas jej realizacji. Akcja „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę” została uznana jako dobry przykład „Best Practice”.

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu