« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Europejskie spotkanie partnerów programu „TEN D by Night”

9 i 10 października spotkali się w Rydze przedstawiciele wszystkich organizacji zaangażowanych w realizację europejskiego programu „TEN D by Night”. W Polsce ten projekt realizuje Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Akcja ma na celu zmniejszenie ilości „wypadków dyskotekowych”, związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych, przez wracającą z dyskotek młodzież. Uczestnicy spotkania opracowywali najlepsze sposoby realizacji założonych celów programu przy pomocy narkotestów, alkotestów oraz symulatora badającego czas reakcji.

Projekt TEN D by Night (Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death), współfinansowany przez Europejską Agencję Wykonawczą Programu Zdrowia Publicznego (PHEA), ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w szczególności z udziałem młodych ludzi. W ramach projektu, w dyskotekach na terenie naszego kraju prowadzone będą akcje, które uświadomić mają młodzieży jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź substancji psychoaktywnych. Dzięki specjalnie przygotowanym symulatorom badającym czas reakcji, każdy chętny będzie mógł sprawdzić jak bardzo używki osłabiają jego refleks, a co za tym idzie zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Akcji towarzyszyć będą badania naukowe, które umożliwią w przyszłości opracowanie skutecznych metod oddziaływania na młodych ludzi oraz analizę przyczyn zjawiska „wypadków dyskotekowych”.

 

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu