Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Sukces „Ten D by Night”

Kolejne dwie akcje w ramach programu Ten D by Night  odbyły się 19 i 26 lutego w warszawskich klubach „Hotl” i „The Shot”. Po raz kolejny nasi wolontariusze uświadamiali bawiącej się młodzieży, jak szkodliwe i niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Młodzi ludzie coraz chętniej uczestniczą w prowadzonych badaniach, a Fundacja jest zapraszana do przeprowadzenia kampanii w nowych klubach zarówno w Warszawie, jak i poza stolicą.

Jak zawsze, największym zainteresowaniem cieszył się  nasz symulator badający czas reakcji. Wciągu dwóch imprez przebadaliśmy ponad 100 osób oraz przeprowadziliśmy z nimi specjalnie przygotowane ankiety. Akcja spotkała się z dużą aprobatą uczestników oraz właścicieli klubów. Wyniki badań posłużą Komisji Europejskiej do opracowania europejskiego programu mającego przeciwdziałać wypadkom drogowym wśród młodych ludzi, spowodowanym tzw. syndromem dyskotekowym.

 


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu