Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Konferencja metodyczna dla nauczycieli

23 maja 2007, w ramach akcji „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”, odbyła się konferencja metodyczna przygotowana specjalnie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację „Kierowca Bezpieczny” przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

W sali posiedzeń rady Wydziału Humanistycznego ponad 50. nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu warmińsko-mazurskiego zapoznało się z założeniami nowej edycji akcji „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”. Pierwszą część spotkania poprowadził prof. Aleksander Kiklewcz, który przedstawił humanistyczne wyzwanie dla walki o bezpieczeństwo drogowe. Następny prelegent, kurator oświaty Janusz Samarow zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania nowych sposobów przekazu ważnych dla młodzieży treści społecznych. Sekretarz Fundacji - Waldemar Ziarek omówił na podstawie najnowszych publikacji naukowych z Polski i USA, przyczyny rozwijania się wśród młodzieży mody na jazdę pod wpływem alkoholu.

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań naukowych, przeprowadzonych  w ramach poprzedniej edycji akcji, dotyczących stosunku młodzieży szkolnej do jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura zachęcał nauczycieli do otwartego dialogu z młodzieżą oraz zaprezentował gotowe scenariusze zajęć, wykorzystujące w pracy dydaktycznej metody „dramowe”. Zebrani nauczyciele podzielili się z organizatorami konferencji uwagami na temat problemów nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole. Wspólnie stwierdzili, iż jednym z głównych problemów jest brak ciekawych materiałów dydaktycznych i przeładowanie istniejących już treściami technicznymi związanymi z ruchem drogowym. Problem ten mają rozwiązać m.in. przygotowane przez Fundację pomoce naukowe w postaci Komiksu „Parę piwek…” oraz filmu „Eksperyment”, przedstawiające w innowacyjny, interesujący dla młodzieży sposób, wpływ alkoholu na jazdę samochodem. Na koniec założyciel Fundacji - Krzysztof Hołowczyc w swoim wystąpieniu stwierdził, iż edukacja to jeden z najważniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, a w procesie dydaktycznym większy nacisk należałoby kłaść na właściwe  zrozumienie istoty ruchu drogowego i tworzenie mody na „bezpiecznego kierowcę”.

Druga edycja akcji „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę” została zainaugurowana 23 kwietnia 2007. Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu świadomości komunikacyjnej oraz wychowania w trzeźwości w środowisku młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. Akcja ma za zadanie lansowanie pozytywnych postaw oraz zwalczanie patologii społecznych ze szczególnym naciskiem na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu przez młodych kierowców. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań, przy projektowaniu założeń tegorocznej akcji wykorzystano wnioski płynące z badań naukowych zrealizowanych przez zespół ekspercki Fundacji w trakcie pierwszej edycji. Cały program realizowany jest tak, by kreować modę na trzeźwość w ruchu drogowym.

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu