Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Podsumowanie II edycji akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”

Już po raz drugi Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Wydziałem Humanistycznym UWM  oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przeprowadziła kompleksowy program edukacyjny „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”. W akcji wzięły udział liczne szkoły podstawowe i gimnazja z województwa warmińsko-mazurskiego. Po zakończeniu programu przeprowadzono, badania naukowe, które pomogą w realizacji kolejnych, podobnych przedsięwzięć.

II edycja akcji „Trzeźwo  myślę – trzeźwo jeżdżę” została zainaugurowana konferencją prasową w auli Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  23 kwietnia, w dniu rozpoczynającym I Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W konferencji wzięli udział marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Krzysztof Hołowczyc oraz dr Andrzej Korytko dziekan Wydziału Humanistycznego. Fundację „Kierowca Bezpieczny” reprezentowali jej prezes Andrzej Kalitowicz i sekretarz Waldemar Ziarek.

Celem akcji „Trzeźwo  myślę – trzeźwo jeżdżę” jest podniesienie poziomu świadomości komunikacyjnej oraz propagowanie wychowania w trzeźwości w środowisku uczniów szóstych klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. W realizacji inicjatywy wykorzystywane są autorskie rozwiązania Fundacji „Kierowca Bezpieczny”,  takie jak promowanie pozytywnych postaw, zwalczanie patologii społecznych, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu przez młodych kierowców oraz wykorzystanie w tym zakresie badań naukowych zrealizowanych przez zespół ekspercki.

Kolejna konferencja, zorganizowana 23 maja, miała charakter metodyczny i była przygotowana dla nauczycieli szkół, które miały wziąć udział w programie.  Podczas konferencji Krzysztof Hołowczyc przekazał główne przesłanie akcji, jej założenia, metodologię prowadzenia zajęć na bazie filmu „Eksperyment” oraz materiały dydaktyczne. W konferencji wzięli udział także Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura, prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, wice kurator oświaty Janusz Samarow, dr Andrzej Korytko, Waldemar Ziarek oraz 40 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu warmińsko-mazurskiego.

Od maja do listopada 2007 roku Fundacja prowadziła także w szkołach samodzielne działania. Programem objęto przede wszystkim małe szkoły wiejskie i małomiasteczkowe powiatu olsztyńskiego, szczycieńskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, giżyckiego, mrągowskiego, ełckiego. Ogółem przeprowadzono około 40 spotkań, na których zaprezentowano film „Eksperyment” i na jego bazie zrealizowano zajęcia dydaktyczne, wykorzystując własne materiały dydaktyczne.  Aby zachęcić młodzież do aktywnego udziału w projekcie, zorganizowano konkurs  plastyczny, w którym wzięło udział ponad 100 prac wykonanych różną techniką. Działaniom w  szkołach towarzyszyły badania naukowe realizowane pod kierownictwem dr Małgorzaty Przybysz-Zaremby. Przeprowadzono badania ankietowe, których założeniem było sprawdzenie poziomu wiedzy komunikacyjnej uczniów, a także stopnia oddziaływania projektu ”Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę” na młodzież.  W ankietach wzięło udział ponad 1000 uczniów.

Badania wykazały wysoki  poziom ogólnej wiedzy komunikacyjnej przy niskim stopniu świadomości negatywnych skutków spożywania alkoholu. Badani z jednej strony podkreślali negatywy, jakie powodować może alkohol,  z drugiej strony dostrzegali w nim jeden ze sposobów na ‘dobrą” zabawę. Większość postaw  i przekonań wynoszona są z domu rodzinnego, w którym jak się okazuje, kontakt z alkoholem  jest częsty. Działania profilaktyczne prowadzone przez placówki szkolne, opierają się tylko i wyłącznie na „suchym” przekazywaniu młodzieży wiedzy na temat skutków alkoholizmu, rzadko organizowane są spotkania młodzieży w wybitnymi osobami, cieszącymi się autorytetem, które z wpłynęłyby pozytywnie na proces wychowawczy uczniów.

Dzięki analizie wyników badań, można opracować uniwersalne konstrukcje programów dla młodzieży, dotyczących bezpieczeństwa na drogach, z naciskiem na trzeźwość za kierownicą. Szkoła, przede wszystkim, musi połączyć aktualny program wychowawczy z działaniami profilaktycznymi. Działania te mają na celu wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego, poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w tym zakresie. Dlatego w realizacji programów zapobiegających alkoholizmowi wśród młodzieży należy uwzględnić współpracę uczniów zarówno z kadrą szkoły, wychowawcą, rodzicami, jak i środowiskiem lokalnym, które w znacznym stopniu wpływa na proces wychowawczy młodzieży.  Program musi być oparty na uprzednim zdiagnozowaniu środowiska szkolnego i około szkolnego.

W ramach akcji w lipcu 2007 roku zorganizowano, festyn bezpieczeństwa, którego główna atrakcją był Alcokart. AlcoKart to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które pozwala w czasie rzeczywistym przedstawić wpływ alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. AlcoKart wygląda jak normalny kart, jednak wyposażony jest w komputer, który po włączeniu opóźnia reakcje kartu na polecenia wydawane przez kierowcę. Symulowana jest w ten sposób sytuacja, jak po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Dzięki temu eksperymentowi w szczególności młodym i przyszłym kierowcą można przedstawić realne zagrożenia wynikające z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W festynie udział wzięło ponad 300 osób.

Akcja „Trzeźwo  myślę – trzeźwo jeżdżę” podsumowana został w 15 października na uroczystej „Gali Bezpieczeństwa”, podczas której przyznano osobom istotnie zaangażowanym w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur, szczególne nagrody - „Tarcze Bezpieczeństwa”. Symboliczne statuetki były wyrazem uznania dla autorów skutecznych inicjatyw oraz zachętą do dalszej działalności w tym zakresie. „Tarcze Bezpieczeństwa” otrzymali:

  • Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • Wiesław Kapuściński, Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, ".
  • Jolanta Piotrowska, Burmistrz Giżycka
  • Mirosław Nicewicz, Dyrektor GDDKiA w Olsztynie,
  • Anna Krysztopa, Dyrektor SP w Skomacku Wielkim,.
  • Adam Krzyśków, Prezes WFOŚiGW w Olsztynie,
  • Magdalena Pepol, - Zastepca dyrektora pogotowia ratunkowego w Olsztynie
  • Jan Najmowicz- Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Podczas Gali wręczono także nagrody w konkursie plastycznym, realizowanym w ramach akcji. Laureatom wręczono cyfrowe aparaty fotograficzne.

Akcja „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” była prowadzona także w mediach. Zrealizowano  materiały telewizyjne, które emitowane były wielokrotnie w Telewizji Teletom, a TVP 3, będąca oficjalnym patronem medialnym programu, relacjonowała ważne dla akcji wydarzenia. W kampanii medialnej wzięły udział także stacje radiowe: Radio Olsztyn, UWM FM, Radio Eska, Radio Wama. Na potrzeby projektu wyprodukowano i bezpłatnie przekazano 1500 egzemplarzy płyt VCD  z filmem „Eksperyment”, obrazującym wpływ alkoholu na umiejętność bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Pierwsza edycja akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” została wyróżniona przez Komisję Europejską, która doceniła autorskie rozwiązania zaproponowane przez Fundację „Kierowca Bezpieczny” oraz skuteczność inicjatywy. Fundacja, za działania na rzecz regionu Warmii i Mazur otrzymała także medal „Najlepszy z Najlepszych”, prestiżową nagrodę przyznawaną przez Marszałka Województwa.


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu