Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

 

Konferencja prasowa w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.


W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, 4 grudnia, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Adama Supła, Krzysztofa Holowczyca oraz Andrzeja Kalitowicza, prezesa Fundacji „Kierowca Bezpieczny”. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji wyróżnienia, jakie otrzymała Fundacja, w konkursie organizowanym w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Pierwsza część konferencji poświęcona była europejskiemu wyróżnieniu, które kilka dni wcześniej otrzymała Fundacja w Brukseli. Prezes Andrzej Kalitowicz przedstawił zebranym dorobek Fundacji oraz przebieg uroczystości wręczenia nagród. Wojewoda w swoim wystąpieniu pogratulował dotychczasowych osiągnięć Fundacji i zapewnił o wsparciu Urzędu Wojewódzkiego dla jej działań w przyszłości. Krzysztof Hołowczyc zapewnił, że organizacja nie zamierza spoczywać na laurach, a otrzymane wyróżnienie będzie motywowało do dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.

Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski, została wyróżniona przez Komisję Europejską w pierwszej edycji konkursu Excellence in Road Safety Awards. Nagrody te są wyrazem uznania dla skutecznych i innowacyjnych inicjatyw realizowanych w Europie, w celu zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Uroczystość odbyła się 29 listopada w Brukseli, z udziałem Pana Jacques’a Barrot, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza UE ds. transportu. Działania, za które Fundacja „Kierowca Bezpieczny” została wyróżniona, podczas Gali zaprezentowane zostały w formie specjalnego plakatu. Ten sam plakat przedstawiono również na konferencji w Olsztynie, a jego kopie Krzysztof Hołowczyc wraz z Andrzejem Kalitowiczem wręczyli Wojewodzie.

Druga część spotkania poświęcona była tematowi budowy obwodnicy Olsztyna. Sprawa ta jest bardzo ważna dla miasta, ponieważ nowe rozwiązania komunikacyjne rozładowałyby uciążliwy dla mieszkańców ruch tranzytowy, obecnie przebiegający przez centrum miasta, co znacząco wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa oraz upłynniłoby ruch samochodów osobowych.

Na zakończenie Wojewoda Olsztyński wręczył przedstawicielom Fundacji „Kierowca Bezpieczny” pamiątkowy list z podziękowaniem za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakie Fundacja prowadzi na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu