Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Europejskie Forum Młodzieży dla BRD

W dniach 24-25 listopada 2011r. odbyło się „4-te Europejskie Forum Młodzieży dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” zorganizowane w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. W trakcie spotkania  delegaci z całej Europy wymieniali się wiedzą, informacjami i narzędziami niezbędnymi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich krajach. 

„Europejskie Forum Młodzieży dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” jest spotkaniem organizowanym przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu. Koordynacją inicjatywy zajmuje się Fundacja „Responsible Young Drivers” oraz młodzi delegaci, zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa na drogach w całej Europie i poza nią. Od czasu swojej premiery w 2008 roku, Forum zyskało na znaczeniu. Polskę reprezentował m.in. przedstawiciel Fundacji „Kierowca Bezpieczny” - Jarosław Józefowicz.

W  tegorocznym spotkaniu wzięło udział 52 oficjalnych uczestników z 27 państw członkowskich UE. Zadaniem 4-tej edycji  było wzbudzenie dodatkowego zainteresowania podmiotów bezpieczeństwa ruchu drogowego na całym świecie przez zmianę podejścia do komunikacji informacyjnej , która w znaczącym stopniu przyczynia się do ograniczenia tzw. "zachowań ryzykownych” wśród młodych kierowców.

Konferencja zakończyła się komunikatem: "Razem możemy uczynić nasze europejskie drogi bezpieczniejszymi". Ostatnie słowo należało do Pani Isabelle Kardacz Dyrektor DG MOVE, która podziękowała wszystkim delegatom za ich ciężką pracę i zachęcała do dalszego, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie ". Forum będzie nadal wspierać organizacje pozarządowe w ich dążeniu do upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu