Fundacja


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Adres biura: ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa
tel. +48 22 327 16 35
e-mail: fundacja@holowczyc.pl

KRS 0000198156
NIP 7393399912
REGON519601479
Konto: 04150012981212900315280000 Kredyt Bank S.A. I O/Olsztyn
siedziba: 10-087 Olsztyn, ul. Ks. Borkowskiego 15/15


Fundator: Krzysztof Hołowczyc
Zarząd: Jarosław Józefowicz


Cele Fundacji:
  1. Działanie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.
  2. Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
  3. Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży.
  4. Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych wśród kierowców.
  5. Działania na rzecz ustanawiania programów kształtowania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).
  6. Działania na rzecz budowy sieci nowoczesnych dróg w Polsce.
  7. Wspieranie kooperacji pomiędzy instytucjami i firmami propagującymi problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  8. Wspieranie inicjatyw samorządowych na rzecz lokalnego rozwoju BRD.
  9. Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz BRD z funduszy Unii Europejskiej.
  10. Rozwój i promocja sportu samochodowego w Polsce, jako elementu kształtującego umiejętności kierowców.


Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu