« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Konferencja BRD w Łodzi

W Łodzi odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ratownictwo medyczne”, której organizatorem było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na konferencji Fundację Kierowca Bezpieczny reprezentowała Joanna Gabrysiak, która przedstawiła też referat.

Prezentacja Fundacji dotyczyła roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione zostały atuty, jakie posiadają tego typu organizacje oraz sposoby, jak skutecznie można wykorzystać je do walki o bezpieczeństwo na drogach. Joanna Gabrysiak, która reprezentowała Fundację Kierowca Bezpieczny w referacie powołała się na dane na temat NGO’s pochodzące z Banku Światowego  oraz przedstawiła wybrane organizacje skutecznie działające w Europie Zachodniej. W przemówieniu został również zaprezentowany długofalowy program na rzecz BRD  „Orlen. Bezpieczne drogi” prowadzony przez  PKN ORLEN oraz Fundację i towarzyszący mu Konkurs Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI.

W konferencji uczestniczyli specjaliści w różnych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, swoje referaty wygłosili min. ks. dr Marian Midura- Krajowy Duszpasterz Kierowców, przedstawiciele policji, służby zdrowia oraz straży pożarnej. Przemówieniom towarzyszyła ciekawa dyskusja. Przez cały dzień można było oglądać też wystawę pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz fotoradarów, radiotelefonów i urządzeń GPS stosowanych dla poprawy bezpieczeństwa drogowego


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu