« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
I edycja programu „ORLEN. Bezpieczne drogi” - rozpoczęta

Konferencją prasową w Dniu Bezpiecznego Kierowcy PKN ORLEN wraz z Fundacją „Kierowca Bezpieczny” zainuagurowały długofalowy program na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach pod nazwą „ORLEN. Bezpieczne drogi”.           

            Głównym założeniem programu „ORLEN. Bezpieczne drogi” jest nie tylko propagowanie bezpieczeństwa na drogach, ale przede wszystkim osiągnięcie jego realnej poprawy. Dlatego, najważniejszym elementem akcji jest ogólnopolski konkurs na najlepszą lokalną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Konkurs Inicjatyw ”Bezpieczne drogi” jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Z konkursu wyłączone są jedynie instytucje formalnie zobowiązane do działań w tym zakresie.

Zgłoszone do konkursu inicjatywy zostaną podzielone wg ich zasięgu na: lokalne, regionalne i ogólnopolskie. W każdej z tych kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody. Wyboru dokonuje Kapituła, która ma również możliwość przyznania nagród specjalnych. Obok przewodniczącego Kapituły Prezesa Zarządu PKN ORLEN, Igora Chalupca w jej skład weszli m.in.: Róża Thun, szefowa reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce, Krzysztof Hołowczyc - utytułowany kierowca rajdowy, ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, Jacek Pieśniewski, redaktor naczelny tygodnika Motor, Aleksander Żyzny, dziennikarz motoryzacyjny Polskiego Radia oraz przedstawiciele policji i instytucji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD).
Ogólna pula nagród przewidzianych w tegorocznej edycji konkursu wyniesie 500.000 zł. Jury, dokonując oceny zgłoszonych projektów, będzie brało pod uwagę, przede wszystkim ich innowacyjność, walory społeczne i osiągnięte już rezultaty.

W myśl regulaminu, nagrody przyznane laureatom mają być przeznaczone na rozwijanie społecznie ważnych działań w zakresie BRD. Dodatkową zachętą dla twórców ciekawych akcji będzie możliwość ich prezentacji w mediach. Co tydzień, w tygodniku MOTOR, będą publikowane materiały poświęcone programowi „ORLEN. Bezpieczne drogi”. Na antenie radiowej „Jedynki” w audycjach motoryzacyjnych prezentowane będą sylwetki organizatorów, podobnie, jak w ramach specjalnych bloków programowych TVP2.

Drugim, obok Konkursu Inicjatyw elementem Programu ,,ORLEN. Bezpieczne drogi” jest cykl audycji telewizyjnych pt. „Eksperyment Życie”, realizowanych z udziałem Krzysztofa Hołowczyca. Wyprodukowane filmy przedstawią zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy. Półtoraminutowe etiudy będą prezentowane w blokach poświęconych bezpieczeństwu drogowemu (,,Bezpieczne drogi”).

Zdaniem inicjatorów akcji dzień patrona kierowców, św. Krzysztofa, to najwłaściwsza data
w kalendarzu, by ogłosić rozpoczęcie programu „ORLEN. Bezpieczne drogi”. 25 lipca został ogłoszony przez organizatorów Dniem Bezpiecznego Kierowcy. Każdy z nas powinien jeździć rozważniej i bezpieczniej, z szacunkiem i życzliwością dla innych uczestników ruchu drogowego.

O motywach PKN ORLEN – inicjatora Programu, mówi Prezes Zarządu Koncernu, Igor Chalupec:
„Jesteśmy największym polskim przedsiębiorstwem, klientami naszych stacji paliw są miliony Polaków, podróżujących ze swoimi najbliższymi po bardzo niebezpiecznych, polskich drogach. Doskonale znamy smutne statystyki wypadków i zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo
w ruchu drogowym należy do najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje na naszych drogach. Chcemy, żeby kierowcy i ich rodziny podróżowali w warunkach coraz większego bezpieczeństwa”.

„Cieszę się, że nasza Fundacja współorganizuje tak duży program na rzecz bezpieczeństwa z tak poważnym partnerem, jakim jest PKN ORLEN. Sam projekt jest oryginalny
i interesujący. Pomysł etiud filmowych Eksperyment Życie jest bardzo ciekawy i jestem przekonany, że po ich emisji wielu kierowców zweryfikuje swoje poglądy na temat ryzyka wynikającego z niektórych zachowań za kierownicą. Natomiast konkurs inicjatyw, moim zdaniem, świetnie wpisuje się w społeczne zapotrzebowanie w tym względzie. Nasza Fundacja jest wprost zasypywana prośbami o wsparcie ciekawych pomysłów. Formuła konkursu pozwoli wyłonić
i nagrodzić najciekawsze i najskuteczniejsze działania społeczne w tym obszarze.” – podkreśla Krzysztof Hołowczyc

Programowi dedykowany jest specjalny ośrodek internetowy, www.orlenbezpiecznedrogi.pl, gdzie można nie tylko uzyskać wszelkie informacje o projekcie, ale też zgłosić swoją inicjatywę, założyć jej własną internetową stronę, a następnie własnoręcznie ją aktualizować w oparciu o proste w obsłudze oprogramowanie. Na stronie można też uzyskać cenne informacje, jak właściwie zorganizować akcję społeczną, by była ona efektywna
i zauważona.

PKN ORLEN S.A., jako pierwsza polska firma przystępuje do Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego – międzynarodowej inicjatywy, zapoczątkowanej przez Bank Światowy i Czerwony Krzyż, która skupia najaktywniejsze firmy i organizacje działające na tym polu. Społeczna idea Konkursu Inicjatyw jest zbieżna z projektem Komisji Europejskiej - Europejską Kartą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której jednym z pierwszych sygnatariuszy była Fundacja Kierowca Bezpieczny

Program realizowany jest przy pomocy i współpracy Partnerów instytucjonalnych i medialnych: Europejskiej Karty BRD, Fundacji ORLEN Dar Serca, TVP2, PR Jedynka, tygodnika Motor oraz Cityboard Media.

Więcej informacji:

www.orlenbezpiecznedrogi.pl

 
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu