« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Międzynarodowa Konferencja „Safe and Sober”

14 października 2008 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Safe and Sober”, zorganizowana wspólnie przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportowego w Brukseli oraz Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”. W ramach „Best Practice”, Fundacja „Kierowca Bezpieczny” zaprezentowała swoją akcję „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”.

W roku 2007 Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportowego zapoczątkowała 3-letnią kampanię "Safe and Sober” (bezpieczny i trzeźwy), dotyczącą przeciwdziałaniu zjawisku alkoholu za kierownicą, w transporcie zawodowym. Działania kampanii skierowane są na poprawę lokalnej, regionalnej i narodowej polityki w zakresie prewencji w krajach Unii Europejskiej. Akcent położony jest na edukację, egzekwowanie prawa jak również na wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu przez osobę będąca pod wpływem alkoholu.

Celem kampanii jest identyfikacja i promocja tzw. "Best Practice” (dobrych praktyk) w sektorze zdrowia i transportu oraz stworzenie właściwych dokumentów do przedstawienia ministrom transportu UE i Komisji Europejskiej. W efekcie końcowym ma zostać opracowane Memorandum do Komisji Europejskiej, określające środki prawne do zastosowania w sytuacjach zaistnienia  wypadków drogowych spowodowanych alkoholem.

Na wtorkową konferencję zaproszeni zostali politycy, przedstawiciele administracji rządowej, rzeczoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji aktywnie działających na rzecz BRD i eksperci zagraniczni. W konferencji wziął udział Prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, który po krótce przedstawił ideę autorskiej akcji „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę” oraz opracowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wyniki badań, przeprowadzonych podczas jej realizacji. Akcja „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę” została uznana jako dobry przykład „Best Practice”.

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu