« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Sukces „Ten D by Night”

Kolejne dwie akcje w ramach programu Ten D by Night  odbyły się 19 i 26 lutego w warszawskich klubach „Hotl” i „The Shot”. Po raz kolejny nasi wolontariusze uświadamiali bawiącej się młodzieży, jak szkodliwe i niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Młodzi ludzie coraz chętniej uczestniczą w prowadzonych badaniach, a Fundacja jest zapraszana do przeprowadzenia kampanii w nowych klubach zarówno w Warszawie, jak i poza stolicą.

Jak zawsze, największym zainteresowaniem cieszył się  nasz symulator badający czas reakcji. Wciągu dwóch imprez przebadaliśmy ponad 100 osób oraz przeprowadziliśmy z nimi specjalnie przygotowane ankiety. Akcja spotkała się z dużą aprobatą uczestników oraz właścicieli klubów. Wyniki badań posłużą Komisji Europejskiej do opracowania europejskiego programu mającego przeciwdziałać wypadkom drogowym wśród młodych ludzi, spowodowanym tzw. syndromem dyskotekowym.

 


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu