« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Wyniki badań naukowych Akcji „Trzeźwo myślę trzeźwo jeżdżę”

Prezentujemy najnowsze wyniki badań dwóch etapów akcji „Trzeźwo  myślę – trzeźwo jeżdżę”, zrealizowanych przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, przy współudziale Wydziału Humanistycznego UWM, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Celem akcji było podniesienie poziomu świadomości komunikacyjnej oraz propagowanie wychowania w trzeźwości w środowisku uczniów szóstych klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Działaniom w  szkołach towarzyszyły badania naukowe prowadzone pod kierownictwem dr Małgorzaty Przybysz-Zaremby na grupie 1000 uczniów ze szkół województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki analizie wyników badań ankietowych, można będzie opracować uniwersalne konstrukcje programów dla młodzieży, dotyczących bezpieczeństwa na drogach, z naciskiem na trzeźwość za kierownicą.

Przeczytaj wyniki badań drugiego etapu Akcji „Trzeźwo myślę trzeźwo jeżdżę”

Przeczytaj wyniki badań pierwszego etapu Akcji „Trzeźwo myślę trzeźwo jeżdżę”

Artykuł w gazecie Życie Podkarpackie - "Kierowco, piłeś - nie prowadź"

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu