Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu na Warmii i Mazurach

W ramach projektu „Warmia i Mazury Krainą Edukacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia”, 19 września w Kętrzynie odbyło się seminarium zatytułowane „Seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu na Warmii i Mazurach.” Ambasadorem wydarzenia został Krzysztof Hołowczyc.

Spotkanie było pierwszym przedsięwzięciem w ramach wojewódzkiej kampanii medialnej pod nazwą "Warmia i Mazury krainą edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa", zainaugurowanej 4 września, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Prelegenci seminarium omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem, począwszy od stanu infrastruktury drogowej w regionie, poprzez profilaktykę zdrowotną, a na omówieniu działań na rzecz poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa skończywszy. Seminarium swoja obecnością zaszczyciło grono znamienitych gości. Do Kętrzyna, oprócz współorganizatorów, przybyli: Krzysztof Hołowczyc, burmistrz Bartoszyc Krzysztof Nałęcz, dyrektor GDDKiA Mirosław Nicewicz, a także Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura. Wśród uczestników byli również szefowie służb szczebla wojewódzkiego, specjaliści do spraw infrastruktury drogowej, przedstawiciele świata nauki. W dyskusji udział wzięli także samorządowcy szczebla powiatowego, burmistrzowie miast, specjaliści do spraw profilaktyki uzależnień, zdrowia publicznego i oświaty. Nie zabrakło także ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Równolegle z seminarium, na terenie Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej po raz pierwszy były rozegrane zawody o miano najlepszych strażników granicznych Warmii i Mazur. Jedenaście drużyn walczyło o tytuł "Najlepsi w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej".

Organizatorami wydarzeń byli: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej oraz Fundacja Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny". Patronat honorowy nad projektem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski i Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu