« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Bezpieczeństwo

Wykłady i szkoleniaProponujemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podstaw ratownictwa medycznego.

I. Podstawy bezpiecznej jazdy samochodem.

Wykłady i szkoleniaPrelekcję prowadzi Krzysztof Hołowczyc. Będąc niewątpliwym autorytetem w tej dziedzinie, w sugestywny i przekonujący sposób omawia czynniki wpływające na bezpieczeństwo jazdy. Trzy główne wątki to: możliwości samochodu, umiejętności kierowcy i warunki drogowe. W dalszej części omawia najczęściej popełniane przez kierowców błędy, spotykane na drodze zagrożenia i przyczyny wypadków.

Czas trwania: 30 - 45  minut.

II. Podstawy ratownictwa medycznego.

wykłady i szkoleniaSzkolenie prowadzi lekarz specjalista z katedry ratownictwa medycznego Akademii Medycznej.
Omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku, powiadomienia odpowiednich służb, pierwszej pomocy przy najczęściej spotykanych urazach. W dalszej części omawia wyposażenie apteczki samochodowej oraz zasady stosowania dostępnych w niej środków opatrunkowych i leków. Prelekcji towarzyszy pokaz akcji ratowniczej na miejscu zainscenizowanego wypadku (ucharekteryzowane osoby).

Czas trwania : 30 - 60 minut.

III. Prawne aspekty wypadków drogowych.

wykłady i szkoleniaPrelekcję prowadzi doświadczony funkcjonariusz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Omawia najważniejsze aspekty prawne związane z zaistnieniem wypadku drogowego oraz najnowsze nowelizacje Kodeksu Drogowego.
Nie wszyscy mamy świadomość jakie obowiązki nakłada prawo na uczestników lub świadków wypadków drogowych. Uzyskana w trakcie prelekcji wiedza pozwoli nam prawidłowo zachować się w takich  przypadkach. Prowadzący odpowiada na pytania nurtujące uczestników imprezy.

Czas trwania: 30 minut.

IV. Pokaz profesjonalnej akcji ratownictwa drogowego z udziałem straży pożarnej.

wykłady i szkoleniaOpcjonalnie szkolenie może zakończyć pokaz akcji ratownictwa drogowego na zewnątrz z wykorzystaniem wraku pojazdu i udziałem straży pożarnej gaszącej pojazd i udzielającej pomocy ofiarom wypadku. Jednostka straży pożarnej zademonstruje przebieg pełnej akcji ratunkowej z zastosowaniem sprzętu gaśniczego oraz służącego do uwolnienia osób zakleszczonych we wraku, a także akcję pierwszej pomocy ofiarom.

Czas trwania: 30 minut.

Koszt imprezy.

Koszt podstawowego wariantu imprezy "Bezpieczny kierowca" z udziałem Krzysztofa Hołowczyca wynosi:  20.000 zł (netto).
Koszt pełnego wariantu wraz z pokazem straży pożarnej: 25.000 zł (netto).

Istnieje możliwość dostosowania kształtu imprezy do potrzeb zleceniodawcy.

Do powyższych cen należy doliczyć ewentualne koszty:
- wynajęcia sali wykładowej
- nagłośnienia
- cateringu
- obsługi fotograficznej i filmowej


Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu