« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Fundacja


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Adres biura: ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa
tel. +48 22 327 16 35
e-mail: fundacja@holowczyc.eu

KRS 0000198156
NIP 7393399912
REGON519601479
Konto: 04150012981212900315280000 Kredyt Bank S.A. I O/Olsztyn
siedziba: 10-087 Olsztyn, ul. Ks. Borkowskiego 15/15


Fundator: Krzysztof Hołowczyc
Zarząd: Andrzej Kalitowicz - Prezes


Cele Fundacji:
  1. Działanie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.
  2. Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
  3. Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży.
  4. Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych wśród kierowców.
  5. Działania na rzecz ustanawiania programów kształtowania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).
  6. Działania na rzecz budowy sieci nowoczesnych dróg w Polsce.
  7. Wspieranie kooperacji pomiędzy instytucjami i firmami propagującymi problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  8. Wspieranie inicjatyw samorządowych na rzecz lokalnego rozwoju BRD.
  9. Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz BRD z funduszy Unii Europejskiej.
  10. Rozwój i promocja sportu samochodowego w Polsce, jako elementu kształtującego umiejętności kierowców.


Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu