Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

 

Forum „Trzeźwy pasażer” w Częstochowie


Zorganizowane przez częstochowskie szkoły Forum „Trzeźwy pasażer”  podsumowało akcję, której celem było uświadomienie uczniom ponadgimnazjalnych niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

Pomysłodawcami akcji byli pedagodzy Barbara Rajs oraz Grzegorz Herman, którzy na spotkanie zaprosili przedstawicieli: Prezydenta Miasta Częstochowy, UNESCO, Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, MIVA-Polska, Komendy Miejskiej Policji oraz Dyrektora Ośrodka Uzależnień i Współuzależnień, pedagogów szkolnych i młodzież.

Na spotkaniu podsumowano działania szkół i wyniki ankiet przeprowadzonych przez młodzież w trzech szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie: w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz dwóch Szkołach Stowarzyszonych z UNESCO - VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego i IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida. Ankieta dotyczyła świadomości związanej z problemem wpływu alkoholu oraz innych środków odurzających na bezpieczeństwo na drogach. Jednym z celów spotkania było umożliwienie młodzieży dyskusji oraz prezentacji własnych sugestii dotyczących środków prewencyjnych, które mogłyby zniechęcać do niebezpiecznych zachowań młodych kierowców i ich pasażerów.

Przedstawiciele Fundacji „Kierowca Bezpieczny” oprócz podsumowania ankiet, jakie przeprowadzono na terenie Częstochowy przedstawili wyniki badań, przeprowadzonych na podobny temat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski okazały się podobne, a w konkluzji zwrócono uwagę na potrzebę intensyfikacji wysiłków ze strony szkół w celu zainteresowania młodzieży tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inicjatywa w częstochowskich placówkach miała na celu przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom ich pełnej odpowiedzialności za własne i cudze bezpieczeństwo. Założeniami Forum Trzeźwego Pasażera były:

  • Krzewienie postawy współodpowiedzialności pasażera za zdrowie, życie i bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego
  • Propagowanie przeświadczenia, że pasażer jest współodpowiedzialny za to czy wsiada do samochodu z trzeźwym czy pijanym kierowcą
  • Uświadamianie młodzieży, że alkohol, narkotyki oraz inne środki zakłócające sposób postrzegania rzeczywistości wpływają zdecydowanie negatywnie na nasze zachowania we wszystkich sytuacjach życia codziennego, co w szczególności na drodze, niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo.

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu