« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków (EAD)

24 listopada  w Warszawie odbyła się konferencja nt. uzależnień od narkotyków w Europie, zorganizowana przez Komisję Europejską. Fundacja „Kierowca Bezpieczny” została  sygnatariuszem Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD).

Inicjatywa EAD powstała w 2009 roku. Ma ona na celu szerzenie wśród Europejczyków świadomości na temat szkodliwości narkotyków, ale również ma zachęcić  organizacje i osoby prywatne do prowadzenia wszelkich działań zapobiegającym powstaniu zagrożeń związanych z narkotykami.

Podczas warszawskiego spotkania przedstawiciele różnych fundacji oraz stowarzyszeń  prezentowali swoje działania oraz dokonania na rzecz uświadamiania i niesienia pomocy w zakresie zwalczania uzależnień od narkotyków.

Głos zabrał także przedstawiciel Fundacji Jarosław Józefowicz,który zaprezentował inicjatywy, jakie podjęła Fundacja  w zakresie uświadamiania młodych kierowców o zagrożeniach w ruchu drogowym wynikających  z zażywania środków odurzających i alkoholu.

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu