Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków (EAD)

24 listopada  w Warszawie odbyła się konferencja nt. uzależnień od narkotyków w Europie, zorganizowana przez Komisję Europejską. Fundacja „Kierowca Bezpieczny” została  sygnatariuszem Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD).

Inicjatywa EAD powstała w 2009 roku. Ma ona na celu szerzenie wśród Europejczyków świadomości na temat szkodliwości narkotyków, ale również ma zachęcić  organizacje i osoby prywatne do prowadzenia wszelkich działań zapobiegającym powstaniu zagrożeń związanych z narkotykami.

Podczas warszawskiego spotkania przedstawiciele różnych fundacji oraz stowarzyszeń  prezentowali swoje działania oraz dokonania na rzecz uświadamiania i niesienia pomocy w zakresie zwalczania uzależnień od narkotyków.

Głos zabrał także przedstawiciel Fundacji Jarosław Józefowicz,który zaprezentował inicjatywy, jakie podjęła Fundacja  w zakresie uświadamiania młodych kierowców o zagrożeniach w ruchu drogowym wynikających  z zażywania środków odurzających i alkoholu.

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu