Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

„ORLEN. Bezpieczne drogi” po raz drugi w raporcie FOB


Program „ORLEN. Bezpieczne Drogi”, współtworzony przez Fundację „Kierowca Bezpieczny” i firmę PKN ORLEN został uznany największą akcją społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2007 roku, zarówno pod względem zasięgu, jak i medialnie. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki” opublikowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program „ORLEN. Bezpieczne drogi”, juz po raz drugi został umieszczony w prestiżowym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”. Program został wyróżniony w obszarze Społeczeństwo, w kategorii „Zdrowie i Bezpieczeństwo”. Jest to duży sukces, ponieważ Raport to wybór jedynie 55 najciekawszych przykładów działań w obszarach: miejsce pracy, rynek społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Publikacja promuje dobre wzorce CSR (corporate social responsibilty) oraz inspiruje firmy do rozwoju i podejmowania odpowiedzialnych działań wobec swoich interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej.

W Raporcie czytamy:
„ORLEN. Bezpieczne drogi” to długofalowy program na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Organizowany jest przez PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Program miał największy zasięg ze wszystkich akcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie zostały przeprowadzone w 2006 oraz 2007 roku w Polsce.

Akcja składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest ogólnopolski konkurs na najciekawszą i najskuteczniejszą lokalną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W 2007 roku nadesłano ponad 200 inicjatyw, a 15 najlepszych zostanie nagrodzonych podczas uroczystej Gali Bezpieczeństwa. Drugim elementem jest produkcja oraz emisja na antenie TVP2 cyklu materiałów telewizyjnych, zrealizowanych z udziałem Krzysztofa Hołowczyca, pod tytułem „Eksperyment Życie”, które przedstawiają zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy. II edycja programu była największą akcją społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2007 roku, zarówno pod względem zasięgu, jak i medialnie. Specjalnie na potrzeby Konkursu Inicjatyw powstało wiele działań realnie poprawiających bezpieczeństwo na polskich drogach, a już działające były rozwijane i wzbogacane. Nagrody w wysokości pół miliona zł, jakie otrzymali organizatorzy najlepszych akcji, zostały przeznaczone na działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Stworzony ośrodek internetowy programu www.orlenbezpiecznedrogi.pl stał się bogatą kopalnią wiedzy na temat BRD. Na stronie znajdują się między innymi: test bezpiecznego kierowcy, porady Krzysztofa Hołowczyca, baza inicjatyw, instrukcja tworzenia skutecznych akcji na rzecz BRD.

Poprzez akcję związaną z profilem działania, ORLEN wzmacnia swój wizerunek przedsiębiorstwa prężnie i skutecznie działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększa zakres dotarcia do grup docelowych firmy, jakimi są kierowcy.

Przeczytaj raport.


© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu