Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

 

„ORLEN. Bezpieczne drogi” wśród najlepszych akcji społecznych według FOB


Program „ORLEN. Bezpieczne Drogi” został uznany za jedną z najlepszych kampanii społecznych w 2006 roku. Listę opublikowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki”.

Program „ORLEN. Bezpieczne drogi” realizowany przez PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, został umieszczony w Raporcie w obszarze „Biznes a społeczeństwo” wśród 38 najlepszych inicjatyw społecznych ubiegłego roku.

W Raporcie czytamy:
„ORLEN. Bezpieczne drogi” to długofalowy program mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego realizację zaplanowano na 2 lata (2006–2008), z możliwością kontynuacji. Współorganizatorem i partnerem społecznym programu jest Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, zaś partnerami instytucjonalnymi są: Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego i Fundacja Orlen Dar Serca. W ramach programu organizatorzy inspirują, pomagają w realizacji i nagradzają najlepsze inicjatywy, służące realnej poprawie bezpieczeństwa na drogach.

W roku 2006 w ramach programu wyemitowano w telewizji publicznej cykl materiałów pod tytułem „Eksperyment życie”, zrealizowane z udziałem Krzysztofa Hołowczyca przedstawiających zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy. Drugim elementem programu jest ogólnopolski Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi na najciekawszą i najskuteczniejszą lokalną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, z dorocznym finałem w formie uroczystej Gali Bezpieczeństwa. Konkurs jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Kryterium sukcesu I edycji Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI jest liczba oraz poziom nadesłanych zgłoszeń. Od 25 lipca do końca grudnia 2006 do Konkursu zgłoszono 247 zrealizowanych akcji na rzecz bezpieczeństwa, w tym 139 inicjatyw lokalnych, 58 regionalnych oraz 50 ogólnopolskich. Każda inicjatywa zgłoszona do Konkursu jest posiada własną podstronę na serwisie.

Propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze skierowane jest również do pracowników ORLEN. Koncern posiada największą, pośród polskich firm, flotę samochodów. Usprawnienie zarządzania samochodami służbowymi oraz dążenie do zmniejszenia wskaźników ich wypadkowości jest elementem programu realizowanym wewnątrz firmy.”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006” jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kształtują warunki do działania firm w tym obszarze. Publikacja promuje dobre wzorce CSR (corporate social responsibilty) oraz inspiruje firmy do rozwoju i podejmowania odpowiedzialnych działań wobec swoich interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej.
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu