« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

10 Złotych Tarcz Bezpieczeństwa
na 10-lecie Fundacji Kierowca Bezpieczny

Już po raz ósmy Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, podczas uroczystej Gali Bezpieczeństwa, wręczy osobom i instytucjom istotnie zaangażowanym w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur symboliczne nagrody - „Tarcze Bezpieczeństwa”.  Są one wyrazem uznania dla prowadzonych przedsięwzięć oraz zachętą do dalszej działalności w tym zakresie. 

W tym roku wyjątkowo z okazji jubileuszu 10 lat działalności  Fundacji wręczone zostaną specjalne Złote Tarcze Bezpieczeństwa. Nagrodzone zostaną nimi osoby które w minionym 10-leciu w sposób szczególny zasłużyły się na rzecz BRD. Gala odbędzie się  11  grudnia   2014  o godz. 13.00, w Sali widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ul.  Parkowa 1.

W foyer sali widowiskowej zostanie zaprezentowana wystawa fotogramów Joanny Barchetto pt. „Zaklinacza koni mechanicznych”, a uroczystą Galę uświetni występ Cezarego Makiewicza.

Założona w 2004 r. przez Krzysztofa Hołowczyca Fundacja „Kierowca Bezpieczny” to zdaniem prof. dr hab. Małgorzaty Przybysz-Zaremby, Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej, Profilaktyki i Resocjalizacji Akademii im. Aleksandra Gieysztora, najskuteczniejsza w profilaktyce BRD organizacja pozarządowa w Polsce.

Przez 10 lat działalności Fundacja prowadziła wielokierunkową działalność na rzecz BRD współpracując z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi.  Prowadziła kampanie społeczne o wymiarze ogólnokrajowym i regionalnym, kampanie medialne skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego, akcje i eventy  o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym i wiele innych działań.

Wręczane Złote Tarcze Bezpieczeństwa bezpośrednio nawiązują do logotypu Fundacji, opartego na  symbolice krzyża św. Andrzeja – znaku ostrzegającego kierowców przed niebezpieczeństwem.  Tarcza ma symbolizować ochronę uczestników ruchu drogowego przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” została wyróżniona prestiżowymi nagrodami:

  • Najlepsza Inicjatywa Edukacyjna – Wyróżnienie przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej i Redakcję Głosu Nauczycielskiego (2007, 2010).
  • Medal „Najlepszy z Najlepszych” – nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za całokształt działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonej w regionie oraz za promowanie regionu w Europie (2007).
  • Europejskie wyróżnienie Excellence in Road Safety Awards – Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski została wyróżniona w pierwszej edycji konkursu Excellence in Road Safety Awards (2006).
  • Medal „Milito pro Christo” – nagroda Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego za wkład na rzecz bezpieczeństwa na polskich  drogach (2005).

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jako pierwsza organizacja pozarządowa z Polski została w 2004 r. sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Sponsorem Gali Bezpieczeństwa jest Grupa DBK.
Partnerami medialnymi Gali są: TVP Olsztyn i Radio Olsztyn

 

 

 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu