Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Warmia i Mazury krainą edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia

11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. projektu Warmia i Mazury krainą edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia, którego ambasadorem jest Krzysztof Hołowczyc. Na spotkaniu podjęto decyzję o włączeniu zespołu do organizacji "Dnia  Bezpiecznego Kierowcy", którego od kilku lat organizatorem jest Fundacja Kierowca Bezpieczny i Krajowy Duszpasterz Kierowców. W skład zespołu wchodzą służby i jednostki podległe administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Ścisła wspólpraca tych podmiotów przy współodziale Fundacji Kierowca Bezpieczny spowodować ma realną poprawę stanu bezpieczeństwa i wzrost świadomości komunikacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.

 
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu