« wiadomości »

Od 10 lat Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej nie tylko pod względem liczby ofiar śmiertelnych, ale także kosztów, jakie ponosi państwo z powodu tragedii drogowych.

W 2008 r. jedna ofiara wypadku drogowego kosztowała państwo 1,47 mln zł. od 2000 r. ta kwota uległa podwojeniu. Zdaniem Banku Światowego, wypadki drogowe pochłaniają 2 proc. naszego PKB.

Statystyki pokazują, że wśród ofiar wypadków przeważają osoby w przedziale wieku 15 - 45 lat, a 80 proc. z nich to mężczyźni. Tracimy więc najbardziej wydajnych zawodowo członków naszej populacji.

Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że 1 tys. km autostrady może rocznie pomniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o 200 osób, a rannych o 1300.
Partnerzy fundacji

 

Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Warmia i Mazury krainą edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia

11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. projektu Warmia i Mazury krainą edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia, którego ambasadorem jest Krzysztof Hołowczyc. Na spotkaniu podjęto decyzję o włączeniu zespołu do organizacji "Dnia  Bezpiecznego Kierowcy", którego od kilku lat organizatorem jest Fundacja Kierowca Bezpieczny i Krajowy Duszpasterz Kierowców. W skład zespołu wchodzą służby i jednostki podległe administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Ścisła wspólpraca tych podmiotów przy współodziale Fundacji Kierowca Bezpieczny spowodować ma realną poprawę stanu bezpieczeństwa i wzrost świadomości komunikacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.

 
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 www.321internet.pl Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu