Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Kampania Ograniczenia prędkości ratują życie

13 października 2008 roku ruszyła ogólnopolska kampania „Ograniczenia prędkości ratują życie”, poświęcona problemowi zagrożenia jakim jest nadmierna prędkość niedostosowana do przepisów oraz panujących warunków drogowych. Nadmierna prędkość jest w Polsce przyczyną kilkunastu tysięcy zdarzeń drogowych rocznie, w których ginie blisko połowa wszystkich ofiar wypadków.

Samochód jest obecnie niezastąpionym elementem życia większości ludzi. Jednak może być też niebezpiecznym narzędziem, które w ręku nieodpowiedzialnego kierowcy stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia każdego z nas. Nadmierna prędkość jest śmiertelnym zagrożeniem dla podróżujących samochodem oraz niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. Z badań wynika, że w miastach i małych miejscowościach ponad 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Przy potrąceniu przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo śmierci pieszego wynosi 90%.

Kampania „Ograniczenia prędkości ratują życie” ma na celu skuteczne dotarcie i uświadomienie kierowcom kilku elementarnych zasad i zależności, które nieodłącznie związane są z nadmierną prędkością i jej konsekwencjami:

  • nadmierna prędkość zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku
  • nadmierna prędkość powoduje, że skutki wypadku są bardzo poważne
  • nadmierna prędkość nie jest kwestią przypadku, lecz świadomym zachowaniem kierowcy
  • im wyższa prędkość, tym dłuższa jest droga hamowania
  • im wyższa prędkość pojazdu, tym trudniej uniknąć zderzenia
  • im wyższa jest prędkość jazdy, tym poważniejsze są obrażenia u ofiar wypadków
  • nawet niewielkie zmiany prędkości mają decydujący wpływ na prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń w wyniku zderzenia
  • bniżenie prędkości jazdy zawsze prowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 W 2007 roku w Polsce miało miejsce 11 978 wypadków drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do panujących warunków drogowych. Stanowi to 31 % spośród wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których zginęło aż 1 749 osób, tj. 47% ogółu ofiar wypadków, a 17 933 osoby zostały ranne, tj. 34% ogółu ofiar.

Obok alkoholu nadmierna prędkość stanowi duży problem na Polskich drogach. Skuteczna edukacja komunikacyjna oraz ogólnopolskie kampanie społeczne  są szansą na poprawę tej sytuacji i dają nadzieję na znaczne ograniczenie liczby ofiar. Kampania „Ograniczenia prędkości ratują życie” jest tego dobrym przykładem.

Przeczytaj raport.


 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu