Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

Pod hasłem „Wypadek to nie przypadek”, odbył się Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który trwał od 23 do 29 kwietnia. W Polsce głównym koordynatorem organizacji Tygodnia był Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ważną rolę w tych działaniach odegrała współpraca KRBRD z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego, którego członkiem jest Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, działającego pod patronatem Banku Światowego i organizacji międzynarodowej Global Road Safety Partnership w Genewie.

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” aktywnie włączyła się w obchody Tygodnia Bezpieczeństwa. W Olsztynie 23 kwietnia zorganizowano konferencję prasową inaugurująca II edycję akcji społecznej „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” realizowanej przez Fundację przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Wydziału Humanistycznego UWM. Celem akcji jest podniesienie poziomu świadomości komunikacyjnej oraz propagowanie w środowisku młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej wychowania w trzeźwości.

Fundacja, jako członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego czynnie wspierała jego działania, podczas organizacji Pikniku Bezpieczeństwa w Grodzisku Mazowieckim. Przedstawiciele Fundacji wzięli także udział w I Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanym przez Partnerstwo, które odbyło się 26 kwietnia w siedzibie polskiego oddziału Banku Światowego. Uczestniczyli w nim politycy, naukowcy, dziennikarze, eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego,  przedstawiciele władz, policji i biznesu. Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że skuteczne działania na rzecz poprawy BRD wymagają współdziałania wielu partnerów – przedstawicieli rządu i samorządów, organów policji, biznesu i organizacji pozarządowych. Tylko współpraca wielu podmiotów o różnym statusie i funkcji w życiu społeczeństwa obywatelskiego może być skuteczna przy rozwiązywaniu takich problemów jak bezpieczeństwo na polskich drogach.

Forum było podzielone na dwie części. Pierwszy panel na temat „Młodzi kierowcy grupą szczególnego ryzyka: statystyka, regulacje prawne i plany zmian” poświęcony był planowanym zmianom prawnym zorientowanym na poprawę bezpieczeństwa w odniesieniu do grupy szczególnego ryzyka, jaką stanowią młodzi kierowcy, m.in. w zakresie szkolenia kandydatów do prawa jazdy. Uczestniczyli w nim Colin Stacey, ekspert z Transport Research Centre przy OECD (Paryż), Tomasz Piętka z Departamentu Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Młodszy Inspektor Mirosław Maksymiuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Jacek Pieśniewski, redaktor naczelny tygodnika „Motor”. Panel drugi „Karać czy wychowywać? jak zmienić świadomość i zachowania młodych kierowców” ogniskował się wokół dylematu kary i edukacji jako czynników trwałej zmiany świadomości i zachowań młodych kierowców. Wśród panelistów byli Poseł na Sejm RP, Tadeusz Cymański (PiS), dr Dominika Maison, ekspert ds. komunikacji społecznej z UW, Agata Szczech z Renault Polska oraz Radosław Czapski z Banku Światowego.

I Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego miało na celu nie tylko wymianę opinii i sformułowanie propozycji zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Zasadniczą ideą Forum było zainicjowanie platformy stałej dyskusji społecznej na temat bezpieczeństwa i skutecznych rozwiązań. Kolejne edycje Forum organizowane będą przez Partnerstwo cyklicznie, co roku na wiosnę.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu drogowego odbyły się też różne wydarzenia o charakterze międzynarodowym, takie jak Światowe Zgromadzenie Młodzieży dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (23-24 kwietnia, Genewa), czy Światowe Forum Instytucji działających na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (25 kwietnia, Genewa).


Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu