Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Zakończenie II edycji Akcji „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”


Konferencją prasową w dniu 5 września zakończyła się, trwająca dwa miesiące, II edycja Akcji społecznej „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”. Podobnie jak rok temu twarzą kampanii był Krzysztof Hołowczyc, założyciel fundacji „Kierowca Bezpieczny”, która razem z PKP jest współorganizatorem przedsięwzięcia.

Tegoroczne działania podsumował Członek Zarządu PKP PLK Zbigniew Zarychta. Drugą edycję akcji przeprowadzono na wiele różnych sposobów, przez co materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych otrzymało dużo więcej zainteresowanych niż w zeszłym roku. Na antenie TVP wyemitowano prawie 350 spotów, w których Krzysztof Hołowczyc apeluje o zatrzymywanie się przed każdym przejazdem kolejowym. Przy drogach w całej Polsce znalazło się ponad 500 billboardów promujących kampanię, wolontariusze przeprowadzali zajęcia z dziećmi przebywającymi na koloniach, gdzie rozdawali komiksy z postacią Krzysztofa Kierowczyca oraz lizaki z wizerunkiem znaku drogowego „Uwaga przejazd”. Ulotki rozdawane były również na przejazdach kolejowych, a także na różnych festynach i imprezach organizowanych w całej Polsce. Odnotowano 700 różnych publikacji w prasie, informacji w radiu i telewizji dotyczących akcji. O ostrożną jazdę apelowali przedstawiciele PKP PLK SA, Policji i SOK.

Ogółem w okresie wakacyjnym w 2006 roku na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. doszło do 52 wypadków, w których śmierć poniosły 4 osoby, a 33 zostały ranne. Mimo, że statystyki są gorsze niż w zeszłym roku organizatorzy zapewniają, że nie jest to miernik skuteczności kampanii. Tegoroczna statystyka kampanii świadczy o tym, że w Polsce tak jak i w innych krajach, gdzie przeprowadzono podobne akcje nie można liczyć na natychmiastowe efekty. Dlatego partnerzy zgodnie stwierdzili, że należy prowadzić kampanię również w kolejnych latach.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski w swoim wystąpieniu podkreślił rolę oraz podziękował za wkład Fundacji Kierowca Bezpieczny oraz osobiście Krzysztofowi Hołowczycowi. Minister podkreślił, że tego rodzaju współpraca ma charakter wręcz modelowy, a szerki oddźwięk społeczny towarzyszący akcji jest tego najlepszym dowodem.

W roku 2006 partnerami akcji byli Komenda Główna Policji, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, tygodnik „Motor”,  TVP 2,  „Rzeczpospolita”,  Radio WAWA, STRÖER, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Polska Akademia Public Relations.

Zobacz komiks z Krzysztofem Kierowczycem „Przejazd”
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu