Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"

Fundacja „Kierowca Bezpieczny”
uczestnikiem rządowej konferencji BRD

W poniedziałek 18.02.2013r. na terenie Senatu RP odbyła się konferencja na temat "Wpływu przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.  Organizatorem spotkania był Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wśród zaproszonych na konferencję gości, znalazł się również przedstawiciel Fundacji „Kierowca Bezpieczny”.

Jednym z  głównych tematów konferencji była analiza obecnie obowiązującego sytemu zarządzania ruchem drogowym i propozycje jego zmian. Aktualnie obowiązujący system oraz jego zasady często doprowadzają do licznych absurdów zagrażających bezpieczeństwu na polskich drogach. Tymczasem sposób oznakowania dróg powinien być skutecznym narzędziem komunikacji pomiędzy drogą, a kierującym pojazdem. Stan przepisów w zakresie oznakowania dróg w Polsce i kierunki zmian omówił Norbert Wyrwich z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wśród prelegentów biorących udział w konferencji znaleźli się m.in. dr Lech Michalski z Politechniki Gdańskiej przedstawiający temat „Potrzeby zmian w przepisach technicznych dotyczących projektowania dróg”, Andrzej Wolski -projektant drogowy i pracownik Dyrekcji Dróg Publicznych w Norwegii, wygłaszający prelekcję pt „Czy przepisy techniczne mogą ranić i zabijać?” oraz Marek Wierzchowski, biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu i prawa o ruchu drogowym przedstawiający pomysły uskutecznienie systemu zarządzania ruchem oraz wykonywania nad nim nadzoru przy pomocy zmiany w zapisach konkretnych artykułów w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”.

Konferencja zakończyła się dyskusją zgromadzonych na sali uczestników z prelegentami. W trakcie podsumowujących rozmów ustalono, że podstawowym kierunkiem działań na rzecz poprawy BRD w Polsce powinna być bezwzględna eliminacją przyczyn złego stanu przepisów, a nie (tak jak dotychczas)  likwidacją ich skutków. Struktura przepisów przyjętych w Polsce daje wiele do życzenia. Powinien istnieć klarowny podział pomiędzy przepisami obowiązującymi, a tymi dla których przyjmuje się mniej restrykcyjne podejście, aby dać projektantom i inwestorom większą możliwość rozsądnego przygotowania rozwiązań.

Sentencją przewodnią konferencji były słowa  Ezry Hauera: „Projektanci dróg wierzą, a prawnicy zakładają, że drogi budowane według standardów są bezpieczne. Drogi projektowane według standardów nie są bezpieczne, nie są niebezpieczne, ani odpowiednio bezpieczne; każdorazowo trzeba to udowodnić.” 

zobacz: retransmisja z konferencji© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu