Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Krzysztof Hołowczyc laureatem Programu Solidna Firma

Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie  w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym  Krzysztof Hołowczyc  otrzymał honorowe wyróżnienie Programu Solidna Firma. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się  wieczorem 20 lutego 2009 roku na ogólnopolskiej Gali Finałowej siódmej edycji Programu.

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma od siedmiu lat zrzesza przedstawicieli przedsiębiorstw charakteryzujących się rzetelnością i terminowością rozliczeń z budżetem państwa, kontrahentami oraz pracownikami. Wszyscy laureaci Programu przeszli wnikliwą trzyetapową weryfikację prowadzoną przez niezależnych audytorów i swoją działalnością oraz dbałością o etykę w biznesie budują wizerunek rzetelnej polskiej przedsiębiorczości.

W tym roku laury Programu otrzymało ponad 300 firm z całej Polski. Tradycyjnie, przedstawiciele wyróżnionych firm wskazują osoby i instytucje, które w ich ocenie zasługują na specjalne wyróżnienie – honorową nagrodę Solidna Firma. Nagroda ta wręczana jest osobom wybitnym, o nieposzlakowanej reputacji, które w swojej codziennej działalności zasłużyły na tytuł solidnej firmy oraz w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania Polski w świecie. Nagroda ta jest wynikiem plebiscytu. W 2009 szefowie firm wskazali Krzysztofa Hołowczyca, jako osobę która najbardziej zasługuje na ten tytuł.

W przeszłości wyróżnienie to otrzymało wiele wybitnych postaci życia społecznego: m.in. w 2007 r. komisarz Danuta Hubner czy w 2008 r. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy.

 
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu